Werk-Lewe-Balans: Die gesonde keuse

KURSUSSTATUS:

GRATIS

Neem hierdie kursus

Werk-Lewe-Balans verwys na ‘n gesonde integrasie tussen jou loopbaanaspirasies, werksvereistes en wat jou lewe buite die werk benodig.

Indien Werk-Lewe-Balans oor die algemeen in mense se lewens teenwoordig was, sou ons oral mense gesien het wat:

 • gelukkig en positief is,
 • kan spog met gesondheid en welstand wat in beheer is,
 • geringe werkskonflik ervaar,
 • rustig en kalm funksioneer,
 • uitgerus is, en
 • konstruktiewe verhoudinge het.

KURSUSBENAMING:

Werk-Lewe-Balans: Die gesonde keuse

DATUM EN DUUR VAN KURSUS

Datum: 23 Julie 2019

Tyd: 13:00 – 14:00

FORMAAT VAN KURSUS:

Webinaar

KOSTES VAN KURSUS:

Gratis

PLEK WAAR DIE KURSUS BYGEWOON WORD:

In die gerief van jou eie kantoor

OORSIG VAN KURSUS:

Werk-Lewe-Balans verwys na ‘n gesonde integrasie tussen jou loopbaanaspirasies, werksvereistes en wat jou lewe buite die werk benodig.

Indien Werk-Lewe-Balans oor die algemeen in mense se lewens teenwoordig was, sou ons oral mense gesien het wat:

 • gelukkig en positief is,
 • kan spog met gesondheid en welstand wat in beheer is,
 • geringe werkskonflik ervaar,
 • rustig en kalm funksioneer,
 • uitgerus is, en
 • konstruktiewe verhoudinge het.

 

Is die bogenoemde ‘n algemene realiteit? Ongelukkig nie.

 

Ongesonde lewenstyle is meer aan die orde van die dag. Verhoudings wat verbrokkel is nie raar nie. Uitputting en uitbranding is ‘n alledaagse gesig. Die misbruik van dwelms as self-medikasie is in groot gedeeltes van die wêreld ‘n toenemende probleem.

 

Verskeie redes kan aangebied word om die bogenoemde problematiek te verklaar. Een verduideliking wat telkens deur navorsing uitgewys word, is die verlies aan balans, veral wat betref die kleiner waarde wat mense heg aan persoonlike gesondheid en welstand. Navorsing toon verder dat kommunikasie-tegnologie soos slimfone daartoe bydra dat mense nie van werk kan afskakel nie.

Hierdie webinaar het ten doel om persone te help om weer beheer oor hulle lewens te neem.

 

UITKOMSTE VAN WEBINAAR:

Die webinaar bied die volgende leer-geleenthede aan, naamlik die:

 • identifisering van jou eie werk-lewe-balans
 • evaluering van jou prioriteite
 • beplanning vir herprioritisering
 • verkenning van praktiese gereedskap wat dadelik ‘n werk-lewe-balans verskil kan maak

 

WIE BEHOORT DIE KURSUS BY TE WOON?

Die webinaar is vir enige persoon wat graag ‘n belegging wil maak in sy/haar gesondheid en welstand deur hulle werk-lewe-balans te verbeter.

BIOGRAFIE: Gerard van Hoek

Gerard spesialiseer in die opleiding en ontwikkeling van individue en spanne. Hy fokus veral op self-leierskap in tye van snelle verandering.

Gerard het 28 jaar ervaring in leerontwerp wat strek oor 11 verskillende sektore in die industrie, in 11 lande en 4 kontinente. Hy het bewese ervaring in persoonlike- en leierskapsontwikkeling, in samewerking met 13 nasionale kulture.

 

Neem hierdie kursus

e-Leer-inhoud

Lesse Status
1

Opname