Wet op Arbeidsverhoudinge Wet 66 van 1995
4uit5 sterre
5ster 0
4ster 1
3ster 0
2ster 0
1ster 0

KURSUSSTATUS:

R 350

Neem hierdie kursus

Doel van hierdie module:

Om die verteenwoordiger toe te rus met teoretiese agtergrond met betrekking tot die voorwaardes en prosesse van artikel 189 van die Wet op Arbeidsverhoudinge, Wet 66 van 1995, tydens bedryfsvereistes ontslagte.

Leer uitkomste:

Na voltooiing van hierdie module behoort die verteenwoordiger in staat te wees om uiteensetting te kan gee oor die werknemers se regte in terme van artikel 189, beskrywing te kan gee oor die proses wat gevolg moet word en al die vereistes in terme van die wetgewing vir ʼn bedryfsvereistes ontslag.

 • Definisie van bedryfsvereistes ontslag
 • Toepaslike artikels
 • Konsulterende partye
 • Riglyne
 • Alternatiewe wat oorweeg kan word
 • Seleksie kriteria
 • Werkgewer bystand
 • Skeidings vergoedingspakket
 • Strategieë
 • Werkgewer ingesteldheid
 • Werkgewer strategie
 • Werknemer ingesteldheid
 • Solidariteit benadering
 • Solidariteit strategiese opsies
 • Gebruik van media
 • Art. 189 opsomming
Neem hierdie kursus

Studentekommentare

4uit5
5ster 0
4ster 1
3ster 0
2ster 0
1ster 0
Deel jou gedagtes met ander gebruikers Lewer kommentaar op die kursus

Topstudentekommentare

 1. Teen SAdministrator op August 28, 2018
  Good Course