Deur:  Dr. Juran van den Heever

Wat onderskei Generasie Y van X, en is Generasie Z werklik? Weet ons regtig hoe hierdie generasies van mekaar verskil en die ware ouderdom van elk, maar nog meer, weet ons hoe hierdie generasies relevant gaan bly in die Vierde Industriële Rewolusie? Lees gerus verder en vind uit:

Ten eerste: Om die verwarring van die ouderdomme  op te klaar. Die generasies word bepaal deur die jaar waarin hulle gebore is en nie deur ’n persoon se ouderdom op enige gegewe tyd nie. Sien die illustrasie hieronder as verduideliking:

Dit maak nie saak wat jou ouderdom is nie, jy sal altyd deel vorm van die spesifieke generasie waarin die jaartal waarin jy gebore is val. Dus, al het jy in 1999 mondig geword en nou in 2019 amper 40 jaar oud is, en boonop ’n paar kinders in jou huis het deel jy die generasie met outjies wat steeds studeer of nou eers begin werk.

Almal wonder ook altyd waar die name vandaan kom en hoekom dié spesifieke letters (X,Y en Z) aan die generasies gekoppel word. Die “Baby Boomers” is die generasie wat  tussen 1944 en 1964 ná die Tweede Wêreldoorlog gebore is. Mense het nuutgevonde vooruitgang en voorspoed beleef en gevolglik meer kinders gekry, daarom die naam “Baby Boomers”.

Die generasie daarna het nie juis iets gehad waarmee hulle geïdentifiseer kon word nie – daar was geen herkenbare karaktereienskappe nie – daarom net die X.  Vandaar is daar bloot net met die alfabet afgegaan. Die natuurlike volgende een was Generasie Y en daarna Z wat dan ook die einde beteken. Generasie Y het wel ’n bynaam gekry, en hulle staan beter bekend as die Millenniërs. Dít is te danke aan die draai van die millennium. Generasie Z ontvang ook verskeie byname waarvan IGenerasie die bekendste is.

Mens kan ook nie anders as om Generasie Y in twee dele op te deel nie, naamlik Y1 en Y2. Die rede hiervoor is dat millenniërs nie op dieselfde stadium in hulle lewe op ’n gegewe tydstip is nie. Sommiges studeer of studeer af terwyl ander al ’n huis vol kinders het. Hulle is in verskillende fases van hulle lewe wat kultuur, maar ook finansies betref.

Hier volg die eienskappe van elke generasie:

Gebore:                                1944 – 1964

Ouderdom tans:                   55 – 75

Mediagebruik:                      Meestal tradisionele media

Vorming:                               Optimisties na Tweede Wêreldoorlog, Hippie-tydperk

Finansies:                            Amper by aftrede met lewensverwagtinge wat groei. 25%

koop reis en verblyf aanlyn.

Huishouding:                       77% is huiseienaars en hulle verdien ook die hoogste inkomste.

Werk en onderrig:               51% het ’n universiteitskwalifikasie.

 

Gebore:                                 1965 – 1979

Ouderdom tans:                   40 – 54

Media gebruik:                     Televisie en Facebook-gebruikers

Vorming:                               Koue oorlog en die groei van persoonlike rekenaargebruik

Finansies:                            Het meeste studieskuld terwyl kinders grootgemaak word en aftrede beplan word. 19% koop aanlyn. Hierdie                                                              generasie voel die meeste spanning as dit by finansies kom.

Huishouding:                       41% van die generasie is die algemene besluitnemer en 24% bly alleen.

Werk en onderrig:               74% is voltyds aangestel of werk vir hulleself.

 

Gebore:                                 1980 – 1994

Ouderdom tans:                   25 – 39

 

Mediagebruik:                      Beweeg weg van kabeltelevisie en verkies “streaming”

Vorming:                               Ontploffing van die internet en die groot resessie, en sosiale media

Finansies:                            Massiewe studieskuld veroorsaak dat die generasie

sekere lewenskostes uitstel. 23% koop aanlyn.

Huishoudings:                     40% van hierdie generasie besit huise en is die minste geneig om alleen te bly.

Werk en onderrig:               13% het ’n universiteitskwalifikasie en ’n koers van 32% werkloosheid.

 

Gebore:                                 1995 – 2019

Ouderdom tans:                   0 – 24

Mediagebruik:                      Selfoontegnologie en sosiale media

Vorming:                               Internettoegang op jong ouderdom en slimfone

Finansies:                            Wil skuld vermy nadat hulle Millenniërs se skuldvlakke sien. Hierdie generasie hou die meeste van inkopies, maar                                                 dui ook aan dat hulle die meeste spaar.

Huishouding:                       Die meerderheid van die generasie bly in huishouding van ongeveer 6 mense en hulle neem ook nie sommer                                                             besluite nie.

Werk en onderrig:               11% het ’n universiteitskwalifikasie en daar is ’n 36% koers van werkloosheid.

 

Ten spyte van die globale ekonomiese groei, uitbreiding en geleenthede blyk die Millenniërs en die Generasie Z steeds pessimisties en              ongemaklik voor te kom. ’n Paar kenmerke kon uit die studie van Deloitte se Millenniër-navorsing verseker word en dit is dat:

  1. Optimisme en vertroue raak skaars
  2. Hulle raak skepties oor besighede se motiewe
  3. Millenniërs en Generasie Z respekteer ondervinding
  4. Hulle het ’n lief/haat-verhouding (“love/hate relationship”) met tegnologie

Daar moet ook in ag geneem word dat die twee laaste generasies 66% van die populasie uitmaak en dat hulle die ekonomie verder moet vat en ook die werksmag gaan wees teen 2030 en verder in die toekoms. Waarom dan klem lê op die generasies en die Vierde Industriële Revolusie?

Die ouer generasie moet verseker dat dié twee generasies voorbereid en gereed is vir dit wat voorlê. Ons moet die jeug bemagtig sodat hulle Suid-Afrika se ekonomie vorentoe kan vat deur die regte rigtings te kies en hulle moet ook voortgesette opleiding ontvang. Die jeug en veral die twee generasies wat die meerderheid van die populasie vandag uitmaak (onthou hulle verander deur die tye), sal moet toegerus en voorberei word en nie onder enige valse voorwendsels vals gemanipuleer word nie.

Gun my om die twee generasies vir nou die jeug te noem. Die jeug sal soos ’n globale handskoen moet beskerm word. Hulle sal die regte rigtings moet studeer, hulle sal motiveer moet word om positief by te dra tot die land en meer nog, hulle sal opgelei moet word om effektief in die werksplek te funksioneer om sodoende effektief, produktief en suksesvol te wees.

George Orwell het geskryf: “Each generation imagines itself to be more intelligent than the one that went before it, and wiser than the one that comes after it.”

Ons moet die jeug (Generasie Z en Y) met ander woorde, mense met die ouderdom van 0 tot 39, in die Vierde Industriële Revolusie bemagtig want:

  • hulle kan kommunikeer deur elektroniese toestelle en “multitask”;
  • hulle kan familie nog voor werk plaas en buigbare en buigsame werksomstandighede sal hulle pas;
  • hulle werk goed in ’n span en soek motivering, maar kan soms afdwaal en het toesig nodig; en
  • hulle ag almal ongeag ouderdom en gesag as die gelyk en kan soms konflik veroorsaak.

Met dit in ag genome moet ons dan fokus om hierdie generasies die nodige vaardighede aan te leer, nie om hulle in te perk of rigied te beheer nie, maar om hulle net nog meer suksesvol in die oorgang na die 4IR te laat floreer.

Die jeug is ons toekoms en elke generasie is verantwoordelik vir die volgende een.

Gaan kyk op www.s-leer.co.za hoe ons die jeug wil bemagtig.