Gildes

Solidariteit-beroepsgildes – ons help mekaar

Beroepsgildes is ’n eeue oue konsep wat ten doel het om lede van ’n professie onderling aan mekaar te bind sodat hulle mekaar kan help om suksesvol in die professie te wees. Die gilde dien as netwerk, opleidingsplatform, hulpbron vir vordering in lede se professie, en as toegangspunt vir jongmense.

Gildelede is trotse mense wat streef na uitnemendheid en om meesters van hul vak te wees. Hulle help mekaar onderling.

“Ons voorsien gildes in die mediese sektore, vir regslui, ingenieurs, ambagslui, finansiële beroepe en nog vele meer. Die gildes gaan mense uit spesifieke beroepe dwarsoor Suid-Afrika aan mekaar bind,”

Solidariteit het besluit om die gildekonsep te laat herleef. Daar word beplan om mettertyd vir elke beroepsrigting ’n Afrikaanse gilde te skep. Die gildes gaan saamgebind word in ’n nuwe Solidariteit Federasie vir Afrikaanse Beroepsgildes.

 

Tradisioneel het Solidariteit mense volgens hulle werkplekke georganiseer. Nou gaan Solidariteit selfs verder en word mense ook volgens hulle werk georganiseer.

Volgens dr. Dirk Hermann, bestuurshoof van Solidariteit, is die Solidariteit-gildes se doel om in onsekere ekonomiese en politieke tye vir mense ’n veilige tuiste te skep.

“Ons voorsien gildes in die mediese sektore, vir regslui, ingenieurs, ambagslui, finansiële beroepe en nog vele meer. Die gildes gaan mense uit spesifieke beroepe dwarsoor Suid-Afrika aan mekaar bind,” het Hermann gesê.

  • Die Solidariteit-gildes sal ook as drukgroep vir die beroep dien en sal as waghond optree in geval van wetswysigings of onregmatige transformasievereistes.
  • Die gilde sal ook as netwerk funksioneer. Mense sal beste praktyke by mekaar kan leer, maar sal ook met mekaar kan kontrakteer.
  • In die gildes sal daar groot klem gelê word op opleiding. Die gildes sal opleiding aanbied oor nuwe tegnieke, wetswysigings en algemene beroepsopleiding. Waar ’n spesifieke beroep professionele punte moet verdien, sal die gilde dit ook teen groot afslagpryse aan lede bied.
  • Die gildes sal ook poog om ’n deur tot die beroep vir jongmense te wees. Gildelede sal vakansiewerk aan jongmense gee, asook help met internskappe en mentorprogramme. Die gildes sal ook sover moontlik studiefondse stig om jongmense te help om opgelei te word.
  • Die gildes sal voorts baie nou saamwerk met Solidariteit se kollektiewe sy, waar mense volgens hulle werkplekke georganiseer word. Die doel is om mense suksesvol in hulle beroepe te maak.
  • Die Solidariteit-gildes sal sover moontlik in bondgenootskap met Solidariteit se opleidingsinstellings soos Akademia en Sol-Tech tree.

“Ons mense word te maklik in die werkplek geboelie. As ons omgewing negatief raak, moet ons mekaar beskerm. Die gildes se doel is om die beroep en die mense in die beroep te beskerm,” het Hermann gesê.

 

Beroepsgroepe wat belangstel om ’n Solidariteit-gilde vir hul professie te stig, kan e-pos stuur aan Moira Kloppers, Solidariteit se bestuurder vir Beroepsgildes, by navrae@s-leer.co.za.

Share This