Deur Paulize Mahon

Persoonlike groei is altyd belangrik, veral as ʼn mens ʼn leierskaprol wil vervul. Leierskap beteken nie altyd dat jy die hoof van ʼn afdeling of maatskappy moet wees nie; jy kan ook as ʼn individue leierseienskappe hê.  Ongeag of dit vir persoonlike groei of professionele groei is, groei is altyd belangrik en waardevol!

As ʼn mens nie groei nie, stagneer jy vinnig, dus is konstante groei belangrik. Daar is ʼn klomp verskillende maniere om seker te maak jy groei as persoon en in jou professionele hoedanigheid. Die beloning vir groei lê nie in wat ons terugkry nie, maar in wat ons word as ons groei.

Vandag gaan ons kyk waarna ons moet oplet en waarop ons moet fokus om in ʼn leierskaprol te groei.

 1. Maak seker dat jy ʼn verskeidenheid van vaardighede ontwikkel
  Om die beste leier te wees wat jy kan wees, moet jy voortdurend seker maak dat jy nuwe vaardighede ontwikkel. Die dae toe jy gedink het jy het alles onder die knie is in die verlede. ʼn Paar dinge wat nodig is om ʼn goeie leier te wees, is of jy strategies kan dink en vooruit kan beplan – dit is een van die belangrikste aspekte in ʼn leierskapsrol. Daarby moet jy goed kan luister, en nie net luister om ʼn antwoord te kan gee nie, maar luister om te verstaan.

  Stel jy ook belang in die uitdagings wat jou span ervaar? As leier moet jy kan help om jou span te lei wanneer hulle met uitdagings te kampe het, dus is dit belangrik dat jy altyd sal belangstel in die uitdagings en dan help om dit uit te sorteer.  Maak ook seker dat jy krediet gee aan die persoon wat dit verdien; sukses kom nooit net van een persoon af nie, maar van ʼn volle span, en krediet moet aan die individue gegee word wat dit verdien. Kan jy kritiek hanteer?  Om ʼn goeie leier te wees beteken dat jy slegte terugvoering ook moet kan aanvaar daaruit leer.

 2. Skoolgeld is duur – maak dus seker jy leer uit jou vorige ervarings
  Ons almal het al die sêding gebruik, “skoolgeld is duur”. Maar kan ons almal regtig sê dat ons wel iets waardevol of ʼn nuwe vaardigheid geleer het uit foute wat ons gemaak het? Dit is dus uiters belangrik om in moeilike omstandighede te kyk wat ʼn mens kan leer en watter geleenthede uit die moeilike tyd kan voorspruit, in plaas daarvan om net in die probleem vas te kyk. Daar is ʼn moontlike oplossing vir elke probleem.
 3. Daag jou gemaksone uit
  Dit is baie maklik om in ʼn gemaksone te verval en altyd te doen waaraan jy gewoond is, en nie ander of nuwe maniere te probeer nie. Die kanse vir groei in ʼn gemaksone is egter skraal. Raak gewoond daaraan om ongemaklik te wees, want dit is hoe ʼn mens groei. Daag jouself uit om nuwe goed te probeer en nuwe prosesse in plek te stel. 

 4. Fokus op die toekoms, dag vir dag
  Maak seker dat jy nie in die verlede vashaak nie en meer op die toekoms fokus.  As ʼn mens in die verlede vashaak, gaan jy nie die geleenthede kan raaksien wat oor jou pad kom nie. Groeiende leiers weet dat vandag se fondasie goeie groei bied vir die toekoms.
 5. Stel hoë verwagtinge
  Leiers wat groei weet om nie net tevrede te wees met die status quo nie, maar om altyd te verbeter en hoë verwagtinge te stel sodat jy nie middelmatigheid nastrewe nie, maar uitnemendheid.
 6. Kyk na jouself en doen selfondersoek
  ʼn Mens is dikwels op eksterne faktore gefokus, maar wanneer jy as ʼn leier groei, besef jy dat leierskap ʼn groot interne fokus het. Om ekstern te kan lei moet jy intern aan jouself kan werk – jy moet baie selfondersoek doen en verbetering by jouself teweegbring, en altyd besig wees om jouself te verryk en te laat groei.
 7. Vra altyd vrae
  Groeiende leiers vra altyd vrae. Baie mense dink dat leiers reeds alles weet, maar dit is nie korrek nie. Leiers leer elke dag omdat hulle aanhou vrae stel en bly belangstel in verskeie areas. As ʼn mens ophou vrae stel, hou ʼn mens op groei en leer.
 8. Benut jou swakhede
  Ons is geneig om net op ons sterkpunte te fokus, maar om ʼn goeie leier te wees en seker te maak jy ontwikkel leierskapvaardighede moet jy kan klem lê op jou swakhede en dit benut en versterk. As jy net op jou sterkpunte gaan fokus, gaan jy nooit groei nie.
 9. Aanvaar mislukkings
  Wanneer jy ʼn projek aanpak en dit werk nie so suksesvol uit soos jy beplan het nie, is dit belangrik om dit te aanvaar en nie te veel daaroor te tob nie. Dit is egter belangrik om vas te stel waarom dit ʼn mislukking was en daaruit te leer vir die volgende probeerslag, en weer uit jou foute te leer.
 10. Werk met ʼn mentor
  Dit is altyd ʼn goeie idee om ʼn mentor te hê wat jou leiding en ook goeie advies kan gee. ʼn Mentor kan jou help om die beste weergawe van jouself te word, en jou help om gefokus en gegrond te bly in moeilike tye. ʼn Mentor kan jou ook help om jou doel en doelwitte makliker te bereik. Dit sal jou as individue help om vinniger uit jou mislukkings sowel as jou suksesse te leer.

 

Nadat ons gesien het hoe belangrik dit is om altyd te leer en aanhoudend te probeer groei en nuwe vaardighede aan te leer, kan jy op www.s-leer.co.za gaan kyk na leierskapontwikkelingsprogramme wat jy kan volg. Daar is e-leer-kursusse sowel as webinare waarna jy kan kyk om nuwe vaardighede aan te leer.

Bronnelys:

https://www.lollydaskal.com/leadership/how-to-grow-as-a-leader/

https://www.aha.io/blog/grow-into-a-leadership-role

https://www.ccl.org/multimedia/podcast/how-to-grow-as-a-leader/