Deur Mandy-Michelle Thackwray

Ek het onlangs die voorreg gehad om die gemengde leerprogram, 10 Kritieke Vaardighede vir die 4de Industriële Revolusie wat deur S-leer aangebied is by te woon. Nie net is die manier waarop die program aangebied is heeltemal in lyn met dit wat mens in die 4de Industriële Revolusie verwag nie, maar die inhoud en kennis wat ek opgedoen het is ook van onskatbare waarde.

Dit is vir my ʼn groot bekommernis dat min mense én maatskappye nog nie insien dat ons reeds hierdie tydperk betree het nie, en meeste van ons het dus ook nie al voldoende daarvoor voorberei nie. Daarom die vraag: Is jy reg vir dit wat kom?

Die goeie nuus is dat ons nie heeltemal deur robotte vervang gaan word nie, maar dat ons wel met hulle gaan moet kompeteer en unieke vaardighede gaan moet aanleer om tred te hou met die snelveranderende tydperk waarin ons tans beweeg. Dit is vir seker ook so dat ons gaan moet besin oor hoé ons werk en hiermee saam hoeveel verantwoordelikheid ons gaan neem vir ons eie self-sorg.

Indien die hele gedagte van robotte in die werkplek vir jou klink soos iets wat slegs in flieks gebeur, sal die eerste stap wees om jou denkwyse te verander. Indien ons hierdie tydperk reg benader, kan dit vervullend wees en ons toelaat om ons kreatiwiteit en innoverende kritieke denkwyses op nuwe maniere uit te leef. Ons is al so semi-afgestomp teen die mantra dat lewenslange leer uiters belangrik is, maar ek kan getuig dat jou sagte vaardighede belangriker word as enige ander vaardighede wat jy gebruik om jou werk te doen. Indien jy jouself met hierdie vaardighede toerus, het jy die luukse voordeel dat jy jouself voldoende bemagtig het en dié veranderinge baie beter gaan bestuur.

Dit is baie belangrik om te weet dat hierdie nie net ʼn impak op die jonger geslag of ons kinders gaan hê nie, maar dat die van ons wat al ’n hele paar jaar se mensekennis en lewenservaring opgedoen het, steeds ʼn waardevolle bydra kan lewer. Ons moet ook hande neem meet ons jeug sodat ons saam opgewonde kan wees oor die nuwe dinge wat kom.

Dit is binne elkeen van ons se vermoë en belang om die 10 kritieke vaardighede vir die 4de Industriële Revolusie te bemeester. Hierdie vaardighede gaan jou nie net bemagtig nie, maar ook jou ondersteun sodat jy jou roeping suksesvol kan uitleef.

Maak jouself vandag nog gereed!