Wêreldwye navorsing en die daaropvolgende bevindinge, soos byvoorbeeld bevindinge gemaak deur die studies van Situation Management Systems (Internasionaal), het ontdek dat kompetering ’n prominente onderhandelingstyl is. In die Westerse omgewing veral blyk kompetering met ’n aggressiewe toon die voortou te neem. Daar is ’n tyd en plek vir ’n kompeterendestyl, maar dit word problematies en onproduktief wanneer dit oordoen en/of aggressief aangebied word. Die oordoenning hiervan is egter aan die orde van die dag volgens dié navorsing.

In die bogenoemde konteks, word onderhandelaars gedryf om te wen – en in sekere gevalle is wen belangriker as die koste daarvan.

Dit voel uit-die-vel-uit-lekker om te wen. Ironies gaan die fees van sukses nie net gepaard met die oorwinning alleen nie. Partytjie word ook gehou omdat daar ’n verloorder is.

Om te wen beteken egter dat iemand anders verloor.

Hoe voel dit om te verloor? Wat doen dit aan die verhouding? Hoe is die verloorder verbind aan die uitkoms van die onderhandeling? Dink vir ’n oomblik hieroor na…

Verloorders vind gewoonlik skeppende maniere om hulle verliese te verklein.

Gewoonlik is ’n verlies die begin van ’n oorlog.

Sluit gerus aan by ons insiggewende onderhandelingsprogram wat op 14 Oktober 2019 aangebied word. Leer hoe en wanneer om te kompeteer, en identifiseer die situasies waar kompetering glad nie ’n toepaslike onderhandelingstyl is nie. Kom oefen ’n verskeidenheid van ander onderhandelingstyle en leer oor die situasies waarby elk van hulle sou pas.

Ervaar saam met ons hoe effektiewe onderhandelings meer waarde vir álle partye ontsluit.

Leer meer hieroor op ons webinare en e-leer programme by www.s-leer.co.za