Behalwe vir die werk wat ons in ons verskillende beroepe moet doen en die vaardighede wat dit behels is daar steeds die belang om sagte vaardighede aan te leer.  Die rede is eenvoudig.

Jy kan in jou beroep die vaardighede wat jy aangeleer deur middel van jou kwalifikasie toepas, maar jy gaan altyd met mense werk en altyd so goed moet saamwerk om die gemeenskaplike doel te bereik.  Die finansiële afdeling se personeel, sal met die menslike hulpbronafdeling moet saamwerk net soos die bemarkingspan saam met die verkope-afdeling moet saam werk.  Elkeen ken sy rol in die taak wat hy moet verrig, maar die sagte vaardighede bly steeds van kardinale belang.

Die 10 vaardighede wat baie relevant is sluit in:

  • Probleemoplossingsvaardighede
  • Kritiese denke
  • Kreatiwiteit
  • Bestuur van mense
  • Koördinering met ander
  • Emosionele intelligensie
  • Besluitneming en oordeel
  • Diensgeoriënteerdheid
  • Onderhandelingsvaardighede
  • Kognitiewe buigsaamheid

 

Hierdie vaardighede word saamgevat in twee hoofgroepe van opleiding naamlik ontwerpersdenke en bewustheid.

 
1. Ontwerpersdenke
Hierdie area bied sekere idees hoe om dit werklik in enige organisasie te bereik.  Aspekte soos emosionele intelligensie en kognitiewe buigsaamheid vereis ‘n verskuiwing in elke werknemer se persoonlike denke.

Hierdie vaardigheid is kompleks en is ‘n kombinasie van luister, empatie, kreatiwiteit, fasilitering en nog vele meer.  Ontwerpersdenke het al in die verlede organisasies gehelp om interne struikelblokke te oorkom, klientediens te verbeter en nuwe tegnologiese innovasies te ontdek.

 

2. Bewustheid

Om die vaardigheid van bewustheid aan te leer sal help om die volgende te ontwikkel; intellek, emosies, selfrefleksie en oopheid wat soos brandstof is vir emosionele intelligensie en kognitiewe buigsaamheid.

 

Hierdie 10 vaardighede wat elke werknemer oor moet beskik in 2020 gaan nie oor tegnologie nie, dit spreek die behoefte vir beter interaksie tussen mense.

 

Besoek gerus S-leer se e-leer kursus in die verband:

https://s-leer.co.za/courses/10-kritieke-vaardighede-ter-voorbereiding-vir-die-vierde-industriele-rewolusie/