Inhoudsopgawe

Kursusstatus

Leereenheid 1: Die beginsels van werksetiek

 • Omvang van die leereenheid
 • Werksetiek en die elemente daarvan
 • Kernwaardes
 • Begin by jouself
 • Persoonlike uitdagings
 • Einde van Leereenheid 1

Leereenheid 2: Positiewe en professionele gedrag in die werksplek

 • Omvang van die leereenheid
 • Wat professionalisme is
 • Eienskappe en gedrag
 • Hoe ander oordeel
 • Einde van Leereenheid 2

Leereenheid 3: Etiese besluitneming en goeie praktyke in die werksplek

 • Omvang van die leereenheid
 • Dag-tot-dag optrede: Hersiening
 • Belangegroepe
 • Kode van goeie praktyke
 • Etiektoets
 • Praktiese scenarios
 • Einde van Leereenheid 3
 • Slotopmerkings

Nog Kursusse

R 250

Module 5 van die Noodsaaklike Vaardighede vir Kantoorpraktisyns kursus. Die aanbod vind plaas op ’n […]

Ideal vir
R 500

Om ʼn maatskaplike werker te wees is meer as om net elke dag by die […]

Ideal vir Maatskaplike werkers
R 0

Hierdie opleiding sal jou as mentor bemagtig om uitnemend te wees.

Ideal vir