Inhoudsopgawe

KURSUSSTATUS:

Leereenheid 1: Die beginsels van werksetiek

 • Omvang van die leereenheid
 • Werksetiek en die elemente daarvan
 • Kernwaardes
 • Begin by jouself
 • Persoonlike uitdagings
 • Einde van Leereenheid 1

Leereenheid 2: Positiewe en professionele gedrag in die werksplek

 • Omvang van die leereenheid
 • Wat professionalisme is
 • Eienskappe en gedrag
 • Hoe ander oordeel
 • Einde van Leereenheid 2

Leereenheid 3: Etiese besluitneming en goeie praktyke in die werksplek

 • Omvang van die leereenheid
 • Dag-tot-dag optrede: Hersiening
 • Belangegroepe
 • Kode van goeie praktyke
 • Etiektoets
 • Praktiese scenarios
 • Einde van Leereenheid 3
 • Slotopmerkings