Leerdoelwitte

KURSUSSTATUS:

Die primêre oogmerke van die werksboek is om:

  • begrip te verbreed met betrekking tot die elemente van werksetiek en professionalisme,
  • insigte te ontwikkel oor wat positiwiteit in die werksplek vereis, en
  • gereedheid te groei om die beginsels vervat in die werkboek te beoefen.

Die werksboek word aangebied in drie (3) leereenhede:

Leereenheid 1: Die beginsels van werksetiek.

Leereenheid 2: Positiewe en professionele gedrag in die werksplek.

Leereenheid 3: Etiese besluitneming en goeie praktyke in die werksplek.