Werk is nie net meer werk nie

Die aard van werk is besig om te verander.  Werk is lankal nie meer oor “doen jou werk” nie, maar eerder meer oor jou aanpasbaarheid in ʼn nuwe werksituasie wat nuwe tegnologie en nuwe maniere om met ander te werk, behels.  Outomatisering, robotika en kunsmatige intelligensie is nie net meer konsepte wat in die verre toekoms lê nie, maar het realiteite geword.

Ons werk in omgewings waar werkers slimmer dink, skeppend en innoverend dink en meer bekwaam is. Geskoolde werkers is vandag op soek na ander ondervindings. Hulle besef dat, afgesien van talle ander vaardighede, interpersoonlike vaardighede, skeppingsvermoë, besluitneming, goeie oordeel en empatie benodig word. Mense soek betekenis en vreugde in hul werkplek. Daarom is die werkplek soos ons dit ken, besig om te verander.

 

Die doel van besigheid is leer

Ja, die doel van ʼn besigheid bly steeds om wins te maak, kliënte te behou, volhoubaar te wees, aandeelhouers tevrede te stel en om ʼn verskil in die gemeenskap te maak. Sonder leer is niks hiervan moontlik nie. Slim organisasies gebruik nuwe inligting om slimmer, beter en meer doeltreffend te funksioneer. Lewenslange verandering is ook ʼn realiteit en onderbrekings kom oral voor. Om te oorleef en vooruitstrewend te bly moet daar innoverend na leer gekyk word.

Daar moet meer geleer word oor die teikenmark en hoe om ʼn volledige diens aan dié mark te bied en hulle tevrede te stel. Almal moet leer hoe om ʼn organisasie wat effektief is te bou om sy doelwitte te bereik. Mense moet leer om nuwe tegnologie te gebruik en hoe om nuwe tegnologiese uitdagings te hanteer. Hulle moet ook leer om met mekaar in diverse omgewings saam te werk en om hulself ook beter te ken – of jy nou leer hoe om met ʼn masjien te werk, hoe om oor salarisse te onderhandel, hoe om Excel te gebruik of hoe om besluite in ʼn span te neem. Die organisasie moet aanhoudend leer om hom en sy werknemers vir sukses voor te berei.

 

Dit is ʼn kultuur

Leer moenie ʼn resultaat van ʼn program wees nie, maar geïntegreer wees in die kultuur van die organisasie. ʼn Leerkultuur word in die waardes, omgewing en gedrag van die organisasie vergestalt. Om te leer moet die personeel ʼn ingesteldheid op groei hê!