Selfoon NommerAdresWysig Profiel
E-pos
Solidariteit Lidmaatskap Nommer
E-Leer

Werksetiek

Werksetiek, professionalisme, en positiewe gedrag begin by jouself. ‘n Waardestelsel is die grondslag van etiese gedrag. Vetroue, openlikheid, en eerlikheid is voorbeelde van waardes wat integriteit verseker, slegs wanneer díe […]

lees meer >
Seminare

Gevorderde Microsoft PowerPoint-kursus (eendagkursus)

Hierdie Microsoft PowerPoint-opleidingskursus het ten doel om nuwe PowerPoint-gebruikers te voorsien van die noodsaaklike vaardighede wat nodig is om professionele aanbiedings te skep, te wysig en aan te bied deur […]

lees meer >

Basiese Microsoft Excell-kursus (eendagkursus)

Hierdie kursus is ontwerp om u te help om Microsoft Excel op produktiewe wyse te gebruik en om u vertroud te maak met die basiese eienskappe van Ms Excel. Dit […]

lees meer >

Gevorderde Microsoft Excel-kursus

Die gevorderde Microsoft Excel-kursus beoog om vaardighede en kennis te verskaf wat die kursusganger sal toelaat om soekfunksies te skep, Microsoft Excel-werksopsies op te stel, werkkaarte te verbeter, werkkaartdata te […]

lees meer >

Gevorderde Microsoft Word-kursus

Hierdie kursus is ontwerp om u die gevorderde vaardighede van Microsoft Word te leer. Die kursus sal u in staat stel om met meer selfvertroue te werk om komplekse besigheidsdokumente […]

lees meer >

Basiese Microsoft Word-kursus

Hierdie kursus is ontwerp om u die basiese tot intermediêre vaardighede van Microsoft Word te leer. Die kursus sal u in staat stel om standaard en meer komplekse besigheidsdokumente te […]

lees meer >

Ondernemingsrisikobestuur

Ondernemingsrisikobestuur het ten doel om die deelnemer toe te rus met die nodige vaardighede om strategiese en operasionele risiko’s in die organisasie suksesvol te bestuur. Dit word gedoen deur ’n […]

lees meer >

Basiese spel- en taalreëls van Afrikaans en basiese skryfvaardighede

Daar sal gedurende hierdie driedagkursus aandag geskenk word aan basiese spel- en taalreëls. Verskillende skryfstyle sal ook bespreek word.  Kursusgangers sal na afloop van hierdie kursus oor ʼn wye verskeidenheid […]

lees meer >

Moeilike mense: Hoe betuur mens hulle?

Kan jy onthou wanneer laas jy met ‘n moeilike persoon te make gehad het? Hoe het jy die situasie hanteer? Wat was die resultaat? Het jy die probleem op ‘n […]

lees meer >

Hoe bestuur ek my loopbaan binne ‘n snelveranderende wêreld van werk?

Hoeveel ure per dag bestee jy in die werkplek? Of dalk moet ‘n mens eerder vra: hoeveel ure per dag bestee jy aan werk – hetsy in die werkplek of […]

lees meer >

Outlook-produktiwiteit – Kry die regte dinge gedoen

Hierdie is ʼn uitnodiging na ʼn klein groepie (nie meer as 12 nie) vir ʼn intensiewe en interaktiewe, praktiese hande-op-jou-sleutelbord werkwinkel wat jou sal help om jou persoonlike produktiwiteit te […]

lees meer >
Webinare

Kreatiwiteit en innovering

Om te oorleef in ‘n kompeterende werksomgewing, is dit uiters noodsaaklik om aan die voorpunt van innovering te staan. Om kapasiteit vir innovering te bou, moet sake-ondernemings die regte kultuur, […]

lees meer >

veerkragtigheid om verandering effektief te hanteer

Veerkragtigheid verwys na die vermoë om te groei en te floreer wanneer jy met uitdagings gekonfronteer word, asook om terug te bons wanneer jy teenspoed beleef. Veerkragtigheid is nie slegs […]

lees meer >

Positiewe energie om stres en uitbranding te voorkom

Stres is nie onbekend aan enige persoon nie. Dit is met ons sedert die mens se bestaan. Ons het waarskynlik ons oorlewing as ‘n spesie te danke aan ons stresreaksie. […]

lees meer >

Teken aan