Deur Dr. Juran van den Heever

Grendelstaat dwing ons om die vierde nywerheidsrewolusie vinniger te begryp en te omhels

Voor die grendelstaat is ʼn groot bohaai opgeskop oor die vierde nywerheidsrewolusie, maar min mense het hulle werklik daaraan gesteur. Mense het voortgegaan asof hulle nog vir baie jare net so gaan bly werk as wat hulle die afgelope 30 jaar gewerk het. Die koronavirus en al die gevolge daarvan het mense, veral in die werkplek, heeltemal onkant betrap. Hierdie dokument gaan die twee ontwrigters vergelyk.

 

 1. Die koronavirus

Die koronavirus is sonder twyfel ʼn wêreldpandemie wat onbeheerbaar is en niemand, ongeag ras, klas of herkoms, ontsien nie. Hierdie pandemie stoomroller voort terwyl regerings grendelstate in desperate pogings instel om dit te probeer stuit. Die impak van die pandemie het die volgende gevolge vir hoe die mens met mekaar omgaan, werk en sake doen:

 • Die mens is afgesonder en geïsoleerd. Dit het die mens, wat ʼn sosiale wese is, heeltemal onkant betrap.
 • Mense vir wie dit moontlik is, is gedwing om ewe skielik aanlyn te werk. Sommige maatskappye het al voor die koronavirus personeel gedesentraliseerd laat werk en hulle het sonder enige probleme voortgegaan.  Ander mense moes vinnig nuwe tegnologie aanleer en hul eie maak.
 • Die mens het tydens die grendelstaat baie kreatief en innoverend begin raak. Ons het op sosiale media gesien hoe mense oefen, kosmaak, werk en ander take verrig.
 • Mense het maniere gevind om te funksioneer soos wat dit nog nooit tevore vir hulle nodig was om te funksioneer nie.
 • Gemeenskappe vorm op maniere wat ʼn mens nie gedink het moontlik is nie. Kerke het begin aanlyn uitsaai, gimnasiums en afrigters het met tegnologie soos Zoom begin klasgee en balletklasse word via Skype aangebied. Die lysie gaan net aan.
 • Daar heers steeds onsekerheid oor die toekoms van werk soos ons dit ken. Baie mense is bekommerd oor hul werk en inkomste.
 • Besighede verander hul bedryfsmodelle stelselmatig. Besighede besef dat hulle nou nuwe maniere moet vind om met kliënte kontak te maak, om aflewerings te doen en om aanlyn bestellings te neem.
 • Dit het ʼn geweldige internasionale effek.

 

 1. Die vierde nywerheidsrewolusie

Die vierde nywerheidsrewolusie word gekenmerk deur die internet van dinge wat onder meer robotika, kunsmatige intelligensie, digitalisering en 3D-drukwerk insluit. Daar word al ʼn paar jaar lank baie hieroor geskryf en gepraat, veral deur die Wêreld- Ekonomiese Forum, wat klem lê op hoe besighede die erns hiervan moet insien en die werknemer hom moet toerus met vaardighede om in hierdie tyd relevant te bly. Die vierde nywerheidsrewolusie gaan veral ʼn impak hê op hoe ons leef, werk en met mekaar omgaan.

Dit het ʼn geweldige impak op die ekonomie, besighede, op internasionale vlak, op gemeenskappe en op die individu. Die vierde nywerheidsrewolusie kom verander regerings, gesondheidsorg, onderrig en hoe ons handel dryf.

Die impak op besighede:

 • Sekere maatskappye, soos Uber en airbnb, gaan die mark vinniger domineer. Hulle word ontwrigters genoem. Die rede daarvoor is omdat sulke maatskappye die fisiese, biologiese en digitale komponente kombineer en nuwe produkte of dienste, of maniere van handeldryf in die mark stoot.
 • Kliënte se verwagtinge verander omdat hulle almal aanlyn en verbind is en op enige tyd en plek die beste produk of diens aanlyn kan bekom. Kliënte het baie mag en kan enige tyd ʼn organisasie se sukses, al dan nie, bepaal.
 • Besighede moet digitaal transformeer en besef dat data die nuwe geldeenheid vorm.
 • Daar gaan samewerkingsooreenkomste tussen verskillende maatskappye ontstaan waar die een oor sekere hulpbronne beskik en die ander maatskappy oor ander. Die een het basies die ander nodig om te oorleef.
 • Maatskappye gaan geld en tyd aan innovasie moet bestee om in dié era voor te bly.

Die impak op die werknemer:

 • Die werknemer moet besef dat digitalisering ʼn werklikheid is en dat sekere poste deur robotte oorgeneem kan word.
 • Die spoed, breedte en wydte van die transformasie van stelsels is groot en nuwe tegnologie gaan die aard van werk verander.
 • Daar heers nog onsekerheid oor hoe vinnig outomatisering poste gaan oorneem.
 • Die mens moet besef dat hy nog altyd aanpasbaar is, en met die nuwe tegnologie gaan daar ook nuwe poste kom.
 • Werknemers kan hul bestaande vaardighede kreatief gebruik en kombineer om in die nuwe tyd relevant te bly.
 • Tegnologie vernietig sekere beroepe, maar dit word deur nuwes vervang.
 • Die menslike wolk, oftewel “human cloud,” word in hierdie tyd ʼn werklikheid. Mense bied hul dienste aanlyn aan en word daar gegradeer en geresenseer. Die beste word dan vir die lewering van ʼn diens aangevra.
 • Mense gaan meer gedesentraliseerd werk en gaan fokus op hul spesialisveld wat hulle aanlyn aanbied.
 • Die mens gaan steeds wil voel dat hy deel is van iets groter; dat hy ʼn doel het wat hy kan nastreef. Mense is op soek na ʼn harmonieuse werk-lewe-integrasie. Hulle het die begeerte na ʼn betekenisvolle verbinding.

 

 1. Hoe bring ons die twee ontwrigters by mekaar uit?

Die koronavirus het definitief tot dusver ʼn enorme impak gemaak op hoe die mens werk, sake doen en met mekaar omgaan. Ons sien hoe mense moes skarrel om gedesentraliseerd te werk, hoe besighede planne moes maak om te oorleef en hoe mense op sosiale media uitgehonger was vir mekaar se aandag en ʼn gemeenskapsgevoel. Daar is amper elke dag ʼn “challenge” op Facebook of oefensessies op Zoom, kosmaak-episodes tussen vriende en grappe oor tuisonderrig.

So het besighede ook anders begin dink deur te fokus op hul sosiale verantwoordelikheid, omgee vir kliënte en empatie. Dit dui op ʼn gemeenskapsgevoel.

My gevolgtrekking is dat die koronavirus ons eintlik kom voorberei om nou die vierde nywerheidsrewolusie te begryp en te omhels. Elke individu moet hom of haar voorberei om in die nuwe aanlyn wêreld te funksioneer en produktief te wees. Indien moontlik, moet nuwe, kreatiewe en innoverende maniere gevind word om te werk. Daar moet baie vinnig aan nuwe vaardighede aandag gegee word. Die aanleer van nuwe vaardighede sal verseker dat individue op die voorpunt van werk bly. Besighede sal hul besigheidsmodelle moet aanpas.

Gemeenskappe bly belangrik en des te meer die individu binne die gemeenskap.  Gemeenskappe het gevorm deur aanlyn kerke, musiekvertonings en organisasies soos Solidariteit. Solidariteit het die gevoel van gemeenskap onderstreep en die individue het gevoel dat hulle midde-in die isolasie iewers behoort.

Nou, meer as ooit tevore, is dit tyd om op die volgende drie dinge te fokus:

 • Raak deel van die gemeenskap van Solidariteit. Gebruik en benut wat daar vir jou geskep is. Solidariteit het reeds die 4NR omhels en bied dienste soos die beroepsgildes, jou eie gemeenskap van mense wat dieselfde beroep as jy beoefen, loopbaanontwikkeling, werksgeleenthede, studiebeurse, en geleenthede vir studie en voortgesette leer.
 • Berei jou voor vir wat voorlê deur gebruik te maak van voortgesette leer. Bly só op die voorpunt van jou beroep. Die vermoë om vinniger as jou mededinger te leer, mag dalk jou enigste volhoubare, mededingende voordeel wees.
 • Pas jou besigheid aan en herorganiseer jou personeel daarvolgens. Bly ingelig oor wat in die wêreld van werk aangaan.

Ná hierdie pandemie gaan ons voortgaan om te werk, maar dit gaan anders lyk en dit sal goed wees as ons dit reeds nou kan omhels en ons eie maak.