Aanbiedingsvaardighede, kommunikasie en gedrag

KURSUSSTATUS:

R2,000.00

Category:

Beskrywing

Om eie aanbiedingsvaardighede te ontdek en opnuut te leer om ʼn toespraak te organiseer. Dit behels baie wenke ten opsigte van navorsing, ʼn goeie inleiding, die liggaam van ʼn toespraak en die slot. Uitstekende aanbiedingsvaardighede vereis kontak met die gehoor, goeie stemvariasie en hoe skeppend die spreker met sy inhoud omgaan. Laasgenoemde behels effektiewe liggaamstaal en die gebruik van enige hulpmiddele (indien nodig). Wenke ten opsigte van die hantering van ‘n ‘vyandige’ gehoor’ en die noodsaaklikheid van ʼn goeie aanhaling, grap of storie word ook bespreek. Spesiale aandag word geskenk aan die hindernisse wat kan voorkom in die lokaal waar aanbiedings plaasvind, en hoe om dit skeppend en stylvol te hanteer. Etiket, kleredrag en impak gedemonstreer. Tydens die werkswinkel sal deelnemers ook kans kry om kort toesprake te maak.

Aanbiedingsvaardighede, kommunikasie en gedrag

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *