Arbeidshofproses en opstelwerk

KURSUSSTATUS:

R2,000.00

WooCommerce customize add to cart button
Category:

Beskrywing

In hierdie seminaar gaan daar gefokus word op die arbeidshof se prosesse en reëls. Kursusgangers gaan leer oor die Praktyk Handleiding van die Arbeidshof en die verskillende tipes prosesse wat plaasvind in hierdie gespesialiseerde hof. Daarna gaan kursusgangers kyk na aspekte van die Wet op Basiese Diensvoorwaardes en die Wet op Arbeidsverhoudinge ten opsigte van die tipe dispute wat na die arbeidshof verwys kan word. Saam met elke tipe dispuut gaan daar kortliks verduidelik word watter hofstukke van toepassing is en wat in daardie hofstukke aangespreek moet word.

Arbeidshofproses en opstelwerk

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *