Invloedryke Leierskapsontwikkelingsprogram

KURSUSSTATUS:

R11,900.00

Category:

Beskrywing

Invloedryke leierskap is noodsaaklik om besighede suksesvol deur die Vierde Industriële Revolusie te lei. Die klem op spanwerk en om mense te mobiliseer om saam te werk, is nou belangriker as ooit.

Die Invloedryke Leierskap-program is gebaseer op in-diepte navorsing op wenspanne, met ʼn spesifieke fokus op die noodsaaklike eienskappe en vaardighede van die leier om ‘n span tot volhoubare sukses te lei.

Die omvattende program fokus op die 15 vaardighede van leiers en bestaan uit drie seminare, drie besigheidsopdragte asook twee individuele besigheidsafrigtingsessies.

 

Invloedryke Leierskapsontwikkelingsprogram

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *