Gelykberegtiging by indiensneming is ’n gespesialiseerde terrein, en nie alle werkgewers is in staat om die vereiste regstellendeaksiemaatreëls sonder bystand te neem nie. Die doel van hierdie handleiding is om werkgewers te help om die Wet en die maatreëls wat dit vereis, te verstaan en hoe om dit te implementeer. Pro forma-voorbeelde word voorsien wat gebruik kan word, en waar nodig word die mees tersaaklike gewysde sake hieroor bespreek om begrip van die Wet te verbeter.

Lees meer hier

Aanbieder
Tyd
Vereistes
Uitkomste
Gradering
Jou onderrigspan