Die Wet op Basiese Diensvoorwaardes en jou dienskontrak

KURSUSSTATUS:

R500.00

Category:

Beskrywing

Tydens hierdie seminaar gaan daar in diepte gekyk word na die Wet op Basiese Diensvoorwaardes en die impak wat hierdie Wet op die tipiese dienskontrak het. Kursusgangers gaan leer oor die basiese diensvoorwaardes waarvan daar nie afgewyk mag word nie, soos die maksimum ure wat daar per week gewerk mag word, verlof (vakansie en siekverlof), beëindig van diens asook die regte rondom swangerskap- en vaderskapverlof.

Die Wet op Basiese Diensvoorwaardes en jou dienskontrak

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *