Dissiplinêre verhore en ontslag

KURSUSSTATUS:

R500.00

Category:

Beskrywing

Tydens hierdie kursus gaan kursusgangers leer oor die vereistes van ’n billike dissiplinêre verhoor en hoe om voor te berei daarvoor. Daar gaan na die proses van ’n dissiplinêre verhoor en die rolle van die verskeie rolspelers gekyk word. Daar gaan ook kortliks gekyk word na die ondervragingsproses (hoof-, kruis- en herondervraging) en bewysmateriaal. Laastens gaan daar gekyk word na moontlike sanksies en die vereistes om te bepaal of ontslag ’n gepaste sanksie is.

Dissiplinêre verhore en ontslag

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *