Diversiteit in die werkplek

KURSUSSTATUS:

R2,000.00

Category:

Beskrywing

Suid-Afrika is ongetwyfeld een van die mees diverse bevolkingsgroepe ter wêreld. Ons tref dit op beide sosiale en werksvlak aan. Die kompleksiteit van diversiteit word vergroot deurdat Suid-Afrikaners in ons moderne tyd werksaam is saam met persone, groepe en organisasies van ander nasionaliteite. Die doeltreffende bou van verhoudinge oor diverse grense heen is ’n uitdaging en daarom ook ’n sleutelbevoegdheid in die “nuwe” wêreld.

Mense wêreldwyd het die geneigdheid om diversiteit as verskille te sien. Vergelykings word onbewustelik outomaties getref, veralgemenings word gemaak en oordele word redelik maklik gevel. Hierdeur ontstaan (onnodige) misverstande en konflik wat tot gebrekkige samewerking en die misloop van waardevolle geleentheide lei.

Die ingesteldheid om verskille te sien en daarvolgens te oordeel, kom ’n lang pad. Dit is wat ons vanaf kleintyd geleer het. Ons is so gesosialiseer in ons gesinne en gemeenskappe. Van die lesse wat ons geleer het, is waardevol en ander hou nie steek nie.

Diversiteit in die werkplek

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *