Suid-Afrika is ongetwyfeld een van die mees diverse bevolkingsgroepe in die wêreld. Ons sien dit op beide sosiale- en werksvlak. Die kompleksiteit van diversiteit word vergroot deurdat Suid-Afrikaners in ons moderne tyd werksaam is met persone, groepe en organisasies van verskeie nasionaliteite. Die effektiewe bou van verhoudinge oor diverse grense is ’n uitdaging en daarom ook ’n sleutelbevoegdheid in die sogenaamde “nuwe” wêreld.

Mense wêreldwyd het die geneigdheid om diversiteit as verskille te aan sien. Vergelykings word onbewustelik, outomaties getref, veralgemenings word gemaak en oordele word redelik maklik gevel. As gevolg hiervan onstaan daar heelwat (onnodige) misverstande en konflik wat lei tot gebrekkige samewerking en die uitmis op waardevolle geleenthede.

Die ingesteldheid om verskille raak te sien en daarvolgens te oordeel, kom al ’n lang pad. Dit is wat ons vanaf kleintyd geleer word. Ons is so gesosialiseer in ons gesinne en gemeenskappe dat ons slegs ons eie lewenstyl en gedrag as aanvaarbaar beskou. Die lesse wat ons geleer het in ons nabye kringe is waardevol en enige ander lesse dra nie water nie.

 

Diversiteit in die werkplek

AanbiederGerard van Hoek
Tyd60 minute
VereistesGeen
Uitkomste
Gradering
Jou onderrigspan


R 100

Nog Kursusse

R 2000

‘n Versameling van opleiding vir enige ambagspersoon. Gratis vir Solidariteit lede

Ideal vir Ambagte
R 2000

Kritiese opleiding vir enige onderwyser, opvoeder, of algemene pedagoog

Ideal vir Onderwysers
R 250

Hoe lewer jy uitnemende kliëntediens? Aangebied deur Bianca Smit

Ideal vir Kantoorpraktisyns