GenMan4: Vaardigheidsprogram: Algemene bestuur

KURSUSSTATUS:

R3,500.00

WooCommerce customize add to cart button
Category:

Beskrywing

OORSIG VAN INHOUD:

Tydens hierdie vaardigheidsprogram sal jy bekendgestel word aan maniere om jou en jou span te ontwikkel. Jy sal ook leer hoe om jou spanlede te motiveer deur ’n aantal tegnieke te gebruik. Jy sal leer hoe om ’n nuwe spanlid só in te wy om te verseker dat hy of sy so produktief as moontlik kan wees.

Jy sal ook bekendgestel word aan ’n reeks kern bestuursvaardighede bv. om ’n strategie en objektiewe vir ’n besigheidseenheid te ontwikkel en om dit oor te laat vloei in prestasiestandaarde. Jy sal ook leer hoe om ’n effektiewe prestasie-oorsig uit te voer en om swak prestasie aan te spreek.

Hierdie kursus is gemik op mense wat daarna streef om toesighouers of lynbestuurders op enige vlak te word of wat reeds is. Persone wat met hierdie eenheidstandaard gekrediteer word, is in staat om prestasiedoelwitte en -maatreëls te stel; om ontwikkelingsplanne te formuleer en om prestasie te monitor en te evalueer.

GenMan4: Vaardigheidsprogram: Algemene bestuur

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *