OORSIG VAN INHOUD:

Tydens hierdie vaardigheidsprogram sal jy bekendgestel word aan maniere om jou en jou span te ontwikkel. Jy sal ook leer hoe om jou spanlede te motiveer deur ’n aantal tegnieke te gebruik. Jy sal leer hoe om ’n nuwe spanlid só in te wy om te verseker dat hy of sy so produktief as moontlik kan wees.

Jy sal ook bekendgestel word aan ’n reeks kern bestuursvaardighede bv. om ’n strategie en objektiewe vir ’n besigheidseenheid te ontwikkel en om dit oor te laat vloei in prestasiestandaarde. Jy sal ook leer hoe om ’n effektiewe prestasie-oorsig uit te voer en om swak prestasie aan te spreek.

Hierdie kursus is gemik op mense wat daarna streef om toesighouers of lynbestuurders op enige vlak te word of wat reeds is. Persone wat met hierdie eenheidstandaard gekrediteer word, is in staat om prestasiedoelwitte en -maatreëls te stel; om ontwikkelingsplanne te formuleer en om prestasie te monitor en te evalueer.

GenMan4: Vaardigheidsprogram: Algemene bestuur

Aanbieder
Tyd
Vereistes
Uitkomste
Gradering
Jou onderrigspan


R 3500

Nog Kursusse

R 250

Module 5 van die Noodsaaklike Vaardighede vir Kantoorpraktisyns kursus. Die aanbod vind plaas op ’n […]

Ideal vir
R 500

Om ʼn maatskaplike werker te wees is meer as om net elke dag by die […]

Ideal vir Maatskaplike werkers
R 0

Hierdie opleiding sal jou as mentor bemagtig om uitnemend te wees.

Ideal vir