OORSIG VAN INHOUD:

Tydens hierdie vaardigheidsprogram sal jy bekendgestel word aan maniere om jou en jou span te ontwikkel. Jy sal ook leer hoe om jou spanlede te motiveer deur ’n aantal tegnieke te gebruik. Jy sal leer hoe om ’n nuwe spanlid só in te wy om te verseker dat hy of sy so produktief as moontlik kan wees.

Jy sal ook bekendgestel word aan ’n reeks kern bestuursvaardighede bv. om ’n strategie en objektiewe vir ’n besigheidseenheid te ontwikkel en om dit oor te laat vloei in prestasiestandaarde. Jy sal ook leer hoe om ’n effektiewe prestasie-oorsig uit te voer en om swak prestasie aan te spreek.

Hierdie kursus is gemik op mense wat daarna streef om toesighouers of lynbestuurders op enige vlak te word of wat reeds is. Persone wat met hierdie eenheidstandaard gekrediteer word, is in staat om prestasiedoelwitte en -maatreëls te stel; om ontwikkelingsplanne te formuleer en om prestasie te monitor en te evalueer.

GenMan4: Vaardigheidsprogram: Algemene bestuur

Aanbieder
Tyd
Vereistes
Uitkomste
Gradering
Jou onderrigspan


R 3500

Nog Kursusse

R 500

Die doel van verpligte aanmelding is om vermeende mishandelde en verwaarloosde kinders so gou moontlik […]

Ideal vir Maatskaplike werkers
R 500

Seksuele misbruik van kinders is wêreldwyd ʼn openbare gesondheidsprobleem wat in alle sosio-ekonomiese, opvoedkundige en […]

Ideal vir Maatskaplike werkers
R 500

Dit is belangrik dat enigeen wat met kinders werk, kennis en goeie begrip van die […]

Ideal vir Maatskaplike werkers