Interpersoonlike- en sosiale intelligensie

KURSUSSTATUS:

R0.00

Category:

Beskrywing

OORSIG VAN KURSUS:

Interpersoonlike- en sosiale vaardighede is vorme van intelligensie in hul eie reg.

Emosionele intelligensie is ‘n belangrike onderbou van interpersoonlike gedrag. Emosionele intelligensie handel in essensie oor ‘n persoon se innerlike wêreld en hoe die persoon hom of haarself emosioneel bemagtig.

Interpersoonlike- en sosiale intelligensie handel oor die nodige sosiale insigte en gedragsvaardighede om effektiewe verhoudinge te hê met ‘n wye verskeidenheid van mense in verskillende situasies. Dit verwys na die vermoë om gemaklik te funksioneer in ‘n diverse omgewing.

Interpersoonlike- en sosiale intelligensie vereis gedragsbuigsaamheid en veelsydigheid om sukses te bereik. Die sleutel is aanpasbaarheid.

Hierdie webinaar is daarop gemik om gedragsaanpasbaarheid te bevorder.

Interpersoonlike- en sosiale intelligensie.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *