Interpersoonlike vaardighede: Werk goed saam met ander

KURSUSSTATUS:

R2,000.00

Category:

Beskrywing

Inleidende gesprekke en interaksie om waarderende ondersoek (appreciative inquiry) in die groep te beoefen. Waarderende ondersoek skep ʼn bewustheid by elke werknemer om gedrags- en kommunikasiestyle te ontdek en om sodoende bewus te wees van hoe belangrik ander in die span is, en om die fokus op die self te verminder. Ons gaan ook kyk na konstruktiewe ontevredenheid in die kantooropset en hoe kreatiewe dialoog en kommunikasie die voordele hiervan kan uitwys. Waardevolle wenke word gedeel om die atmosfeer en omgewing in die werkplek te verbeter sodat elke werknemer bewus is van die “geur” wat hy en sy aan die werkplek verleen om van die werkplek ʼn aangename plek te maak. Denkstyle sal uitgewys word en so ook moeilike persoonlikhede waarmee ons soms moet saamleef. Emosionele en sosiale intelligensie, met spesifieke verwysing na verhoudings in die werkplek, kry ook spesiale aandag. Ons gaan ook fokus op die verskillende energieë in die werkplek en ʼn interessante aktiwiteit toepas sodat deelnemers self kan ontdek watter tipe energie hulle meestal in die werkplek openbaar. Hierdie aktiwiteit sal met sensitiwiteit aangebied word en sal beslis kreatiewe wenke om positiewe energie te behou en te versterk, bied.

Interpersoonlike vaardighede: Werk goed saam met ander

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *