Invloedryke Leierskapsontwikkelingsprogram

KURSUSSTATUS:

R0.00

Category:

Beskrywing

Invloedryke leierskap is noodsaaklik om besighede suksesvol deur die Vierde Industriële Revolusie te lei. Die klem op spanwerk en om mense te mobiliseer om saam te werk is meer belangrik as ooit.

Die Invloedryke Leierskap-program is gebaseer op in diepte navorsing wat op wenspanne gedoen is, met ’n spesifieke fokus op die noodsaaklike eienskappe en vaardighede van die leier om ’n span tot volhoubare sukses te lei.

Invloedryke Leierskapsontwikkelingsprogram

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *