Is jy ʼn mentor of ʼn afrigter?  Leer hoe dit werklik gedoen word.

KURSUSSTATUS:

R4,000.00

Category:

Beskrywing

Mentorskap en afrigting is baie effektiewe metodes om mense in die werksomgewing te ontwikkel en te bemagtig. Mentorskap is ʼn situasie waar ʼn meer ervare persoon (die mentor) hulp verleen aan ʼn minder ervare persoon (die persoon wat gementor word).

Mentorskap kan dus gesien word as ʼn verhouding tussen twee mense waar die een persoon ʼn betekenisvolle voordelige effek op die lewe van ʼn ander persoon het.  Hierdie verhouding is gebaseer op ʼn een-tot-een-kontak oor ʼn tydperk.  ʼn Mentor is iemand wat kennis, insig, perspektief en wysheid verskaf wat baie spesifiek bruikbaar is vir die ander persoon se groei en ontwikkeling in die werksomgewing.  Mentorskap is veral gefokus op die professionele en persoonlike ontwikkeling van die persoon wat gementor word.

Is jy ʼn mentor of ʼn afrigter?  Leer hoe dit werklik gedoen word.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *