Program is vir intreevlak werknemers wat nog nooit voorheen op ’n permanente basis vir ’n organisasie gewerk het nie. Die program is aangepas om dit oor ’n naweek, vanaf die  Vrydagmiddag tot die Sondagmiddag aan te bied.

Hierdie program word reeds vir baie jare aangebied, vir verskeie organisasies. Die teikengroep is vir studente wat afgestudeer het, ongeag die omgewing waar hulle gestudeer het. Dit sluit in matrikulante, persone wat vakleerlingskappe voltooi het sowel as studente wat by tersiêre instellings gestudeer het.

Jeugkamp: Fiks vir werk

 

Aanbieder
Tyd
Vereistes
Uitkomste
Gradering
Jou onderrigspan


R 4000

Nog Kursusse

R 500

Om ʼn maatskaplike werker te wees is meer as om net elke dag by die […]

Ideal vir Maatskaplike werkers
R 0

Hierdie opleiding sal jou as mentor bemagtig om uitnemend te wees.

Ideal vir
R 0

Om ouers te bemagtig om hulle kinders te ondersteun.

Ideal vir Beheerligaamonderwysers