Kollektiewe arbeidsreg

KURSUSSTATUS:

R2,000.00

Category:

Beskrywing

Tydens hierdie seminaar gaan kursusgangers meer oor die historiese agtergrond van Suid-Afrika se kollektiewe wetgewing leer, waarna die kollektiewe regte soos in die Wet op Arbeidsverhoudinge bespreek gaan word. Kursusgangers gaan leer oor die meerderheidsbeginsel en hoe dit kollektiewe bedinging beïnvloed. Die basiese organisatoriese regte en verskillende tipes kollektiewe ooreenkomste gaan bestudeer word, waarna daar gekyk gaan word hoe kollektiewe ooreenkomste uitgebrei word na nie-partye. Laastens gaan daar gekyk word na die verkryging van organisatoriese regte, in beide die meerderheid- en minderheid konteks.

Kollektiewe arbeidsreg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *