Ons konflikbestuurkursus bied praktiese wenke vir professionele persone wat daarop gemik is om konflik by die werk te bestuur en om ʼn effektiewe strategie om konflik te bestuur, bekend te stel. Hierdie kursus sal jou help om konflik deur die lens van ʼn leergeleentheid te beskou, te groei en aan dapper gesprekke deel te neem om kommunikasie en jouself te bemeester.

Lees meer hier

Aanbieder
Tyd
Vereistes
Uitkomste
Gradering
Jou onderrigspan


R 1100

Nog Kursusse

R 500

Om ʼn maatskaplike werker te wees is meer as om net elke dag by die […]

Ideal vir Maatskaplike werkers
R 0

Hierdie opleiding sal jou as mentor bemagtig om uitnemend te wees.

Ideal vir
R 0

Om ouers te bemagtig om hulle kinders te ondersteun.

Ideal vir Beheerligaamonderwysers