Kreatiewe leefstyl

KURSUSSTATUS:

R0.00

Category:

Beskrywing

Datum van opname:  30 April om 10:00

Die Vierde Industriële Revolusie (4IR) word gedryf deur ‘n wye verskeidenheid van tegnologieë wat strek oor alle sektore en werksdissiplines. Versnelde vernuwing is aan die orde van die dag – dit is normaal.

Van mense word vereis om te kan funksioneer in omgewings waar reguitlyne nie bestaan nie.

Kreatiwiteit en innovasie is sonder twyfel díe sleutelbevoegdhede.

Die webinaar bied riglyne om ‘n kreatiewe leefstyl te ontdek. ‘n Kreaktiewe-leefstyl is ‘n ingesteldheid wat aangeskakel bly. Dit is ‘n natuurlike en voorkeur wyse van dink, voel en doen. Dit word so goed geoefen dat die kreatiewe leefstyl outomaties is sonder om bewustelik daaroor te dink.

Dit word ‘n sintuig…’n Kreatiewe Sintuig, wat jou ander sintuie, veral intuïsie, integreer. Die integrasie lei tot nuwe ontdekkings.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *