Kreatiwiteit en innovasie

KURSUSSTATUS:

R2,000.00

Category:

Beskrywing

Die definisies van kreatiwiteit van toeka tot nou sal bespreek word en met goeie voorbeelde toegelig word. Die nodigheid van spesifieke probleemsituasies om kreatiwiteit meer effektief te maak, word ook uitgelig. Die eienskappe van ʼn kreatiewe persoon sal bespreek word om enige verwarring te voorkom en die besef te skep dat elkeen van ons meer kreatief kan wees. Die vyf basiese stappe om probleme kreatief op te los sal in groepe bespreek en toegepas word. Die werkswinkel gaan gepaard met heelwat pret met vinnig dink-speletjies en die uitbouing van idees.

Die konsep innovasie en waarom kreatiewe probleemoplossingsmodelle nodig is om vinniger en meer innoverend te leef, sal ook uitgelig word.

Ons gaan ook kyk na die strukture van kreatiwiteit (pilare, vloer en fondasie) en dan ʼn unieke vraelys doen om te bepaal hoe sterk ons visie, nuuskierigheid, realiteitsbepaling, waagmoed en bevoegdheid is. Hierdie oefening gaan nuwe insig aan die deelnemer gee ten opsigte van die huidige stand van sy/haar huidige siening oor kreatiwiteit.

Die werkswinkel sal afsluit met persoonlike probleemoplossing. Deelnemers sal die probleem wat hulle moes saambring, neem en elkeen sal op sy of haar eie sit en die stappe volg om tot kreatiewe antwoorde te kom en eie innovasie te ervaar!

 

Kreatiwiteit en innovasie

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *