Kritiese denke in die werksplek: Van probleme tot kreatiewe oplossings

KURSUSSTATUS:

R4,000.00

Category:

Beskrywing

Probleemoplossing en besluitneming, wat noodsaaklike denkvaardighede is, vorm die basis van alle aktiwiteite. Bestuurders en werknemers word voortdurend gekonfronteer met probleme wat hulle enersyds moet oplos, en andersyds besluite moet neem oor oplossings en watter regstellende stappe gedoen moet word.

Om enige probleem op te los, is dit uiters belangrik om die kernoorsaak van die probleem te identifiseer, anders mag jy oplossings oorweeg wat geensins met die probleem te make het nie.

Verantwoordelike besluitneming is kritiek in die werksomgewing. Om gesonde besluite te neem, is dit uiters belangrik om maatstawwe te identifiseer, relevante opsies/oplossings te genereer en volgens die maatstawwe te beoordeel. ‘n Mens moet ook sensitief wees vir die implikasies van jou besluite.

Dit is soms belangrik om die span as geheel te gebruik, veral as die hele span betrokke is, om oorsake van probleme te identifiseer, probleme onderling op te los en om dan as ‘n groep die besluitnemingsproses te verbeter.

Hierdie program sal die deelnemers met praktiese kennis en modelle toerus om grondoorsake van probleme te identifiseer, probleme op te los en om gesonde besluite te neem. Skeppendheid is ‘n baie belangrike aspek van probleemoplossing en besluitneming sowel as toekomstige besigheidsbeplanning. Hierdie program fokus ook op spesifieke tegnieke wat individue in staat stel om hul skeppendheid en innovasie binne die werksomgewing te realiseer.

Kritiese denke in die werksplek: Van probleme tot kreatiewe oplossings

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *