Leierskap vir middelvlakbestuurders

KURSUSSTATUS:

R4,000.00

Category:

Beskrywing

Leierskap is ’n baie belangrike eienskap vir enige persoon in ’n bestuursrol, en behels om ander se gedrag só te beïnvloed dat gemeenskaplike doelwitte bereik kan word. In die werksomgewing beteken dit dat leiding geneem moet word om die gaping tussen die formulering van planne en die bereiking van tasbare doelwitte te oorbrug, met ander woorde, om planne deur middel van mense te laat realiseer.

Dit is belangrik om die verband te verstaan tussen leierskap en mag, die verskillende soorte mag, die verskil tussen negatiewe en positiewe mag, en hoe om ’n positiewe magsbasis te bou om ander effektief te beïnvloed.

’n Groot deel van die leierskap funksie is om maniere te soek om werknemerprestasie te verbeter. Motivering is een van die faktore wat die werkverrigting direk beïnvloed, en bestuurders kan ’n beduidende rol speel om ’n motiverende werksomgewing te skep.

Werkspanne speel ’n wesenlike rol in die sukses van ’n organisasie. Goed funksionerende, gemotiveerde werkspanne het ’n hoë produktiwiteit tot gevolg. Hierdie program sal deelnemers toerus met spanbou- / leierskapsvaardighede en kennis om ’n span optimaal te laat funksioneer.

Leierskaps vir middelvlakbestuurders

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *