Nie-lede:  R750

Solidariteit-lede: R450

Let wel: Die koeponkode is nie geldig vir hierdie kursus nie

 

Die E-Leer word in die volgende stukke opgedeel:

MODULE 1 – MICROSOFT EXCEL: BASIESE BEGINSELS

1) Begin

Navigeer in Microsoft Excel
Pasmaak Excel-omgewing
Kontroleer (“preview”) en druk ’n dokument
Stoor dokumente en pdf

2) Voer in van teks en basiese formules

Voer in en selekteer die teks
Wysig selinhoud (“cell contents”)
“Autofill”
Basiese fomule / wysiging / kopiëring van formule
“Clipboard”

3) Werk binne ’n dokument en werksvel

Benoem, skuif en kopieer spreitabelle in ’n dokument
Veelvuldige werkboeke
Gevorderde plak (“Advanced paste”
Manipulering van rye en kolomme

4) Gevorderde formule opsies

Formules kopieer en plak opsies
Absolute en relatiewe verwysings
Transponeer data
Plak met ‘n skakel

5) Basiese funksies
Som, outosom (“autosum”), gemiddeldes, minimum, maksimum, tel en “counta”

6) Formatering
Lettertipe- en belyningsopsies
Nommer en datum formatering
Gebruik “format painter”

7) Tabelle
Skep, benoem en formateer ’n tabel
Gevorderde gebruik van tabelle

8) Druk (“printing”)
Basis van druk
Gevorderde druk opsies

 

MODULE 2 – MICROSOFT EXCEL: DATA-ANALISE

1) Werk met formules
Gebruik data van ’n “comma delimited file”
Teks tot kolom
Voer uit na ’n “comma delimited file”

2) Skoonmaak en data manipulering
Verwyder duplikate

3) Databestuur
Data validering
Kondisionele formatering
Sortering van data
Subtotaal data
Filter data

4) “Pivot”-tabelle
Skep ’n “pivot table”
“Slicers”
Herlaai “pivot table”
“Pivot table”-style
“Pivot charts”

5) Grafieke/diagramme
Basis van grafiek/diagram
Gevorderde opsies en kombinasie grafieke/diagramme

6) Data-analise
Soek doelwitte
Data-konsolidasie

 

MODULE 3 – MICROSOFT EXCEL: GEVORDERDE FORMULES

1) Formule gereedskap
Absolute en relatiewe verwysings
Wys formules
Geoutomatiseerde berekeninge
Kyk na venster
Skakel selle van verskillende boeke
Benoemde reekse

2) Gevorderde funksies
“If”
“Nested if”
“Iferror”
“Sumif / sumifs”
“Averageif / averageifs”
“Countif / countifs”
“Isblank”
“Istext”
“Isnumber”
“Vlookup”
“Index”
“Match”
“Now”
“Date”
“Networkdays”
“Proper / upper / lower”
“Left / right / mid”
“Substitute”

3) Oudit formules
Opsporing

4) Beskerming
Werkblad en werkboek beskerming

Aanbieder
Tyd
Vereistes
Uitkomste
Gradering
Jou onderrigspan


R 750.00

Nog Kursusse

R 2000

Kritiese opleiding vir enige onderwyser, opvoeder, of algemene pedagoog

Ideal vir Onderwysers
R 250

Hoe lewer jy uitnemende kliëntediens? Aangebied deur Bianca Smit

Ideal vir Kantoorpraktisyns
R 250

Leer oor onbillike diskriminasie en regstellende aksie – wat presies sê die Wet op Diensbillikheid?

Ideal vir Arbeidsverhoudingspesialiste