MS Excel – Middelvlak/Gevorderd

KURSUSSTATUS:

R1,500.00

Category:

Beskrywing

OORSIG VAN INHOUD:

Na suksesvolle voltooiing van hierdie kursus behoort kursusgangers in staat te wees om:

  • ’n sigblad vir algemene kantoorgebruik te skep en te ontwerp asook vir meer gevorderde databasis toepassing;
  • meer gevorderde navigasie van ’n Excel-sigblad gemaklik te doen asook tegnieke om data tussen werkblaaie te identifiseer en te manipuleer;
  • ’n MS Excel-werkblad met formateringstegnieke en aanbiedingstyle professioneel te vertoon;
  • chronologiese data te herrangskik om kleiner meer verstaanbare verslae/opsommings te skep;
  • meer gevorderde sorteringsmetodes en filters te gebruik om inligting te onttrek en te manipuleer;
  • formules en funksies te gebruik om berekeninge te doen insluitende “Boolean”-tipe funksies ten einde ’n uitkoms te verkry afhangende van sekere kondisies; en
  • grafieke in MS Excel te skep/redigeer/formateer en te druk.

MS Excel – Middelvlak/Gevorderd

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *