Prestasiebestuur in ‘n organisasie sonder winsoogmerk

KURSUSSTATUS:

R0.00

Category:

Beskrywing

Let wel: Hierdie kursus is spesifiek geskep vir Solidariteit-personeel

 

Prestasiebestuur is ‘n holistiese benadering wat al die aktiwiteite, stelsels en prosesse kombineer wat gereël is om werknemers in staat te stel en te ondersteun om soveel moontlik van hulle kennis, vaardighede en vermoëns by te dra en om organisasies te help hulle doelwitte op die doeltreffendste en mees doelmatige manier moontlik te bereik

 

DATUM EN DUUR VAN KURSUS
Enige tyd in die gerief van jou eie huis of kantoor

KURSUSFORMAAT:
E-leer

KOSTE VAN KURSUS:
Geen

PLEK WAAR DIE KURSUS BYGEWOON WORD:
In die gerief van jou eie huis of kantoor.

OORSIG VAN INHOUD:
Prestasiebestuur is ‘n holistiese benadering wat al die aktiwiteite, stelsels en prosesse kombineer wat gereël is om werknemers in staat te stel en te ondersteun om soveel moontlik van hulle kennis, vaardighede en vermoëns by te dra en om organisasies te help hulle doelwitte op die doeltreffendste en mees doelmatige manier moontlik te bereik
Sukses hierin verg ‘n voortgesette kommunikasieproses tussen die bestuurder en werknemer.
Dit stel werknemers in staat om na te dink oor hulle werk deur werkverwagtinge uitdruklik te verwoord, handhaaf motivering van werknemers en vermeerder leer deur werknemers deur middel van ontwikkelingsgeleenthede.
Uit ‘n organisatoriese standpunt skep prestasiebeoordelings ‘n geleentheid vir gehaltebeheer, identifisering van opleidingsbehoeftes van werknemers, verbetering van werktevredenheid en beloning van werknemers wanneer hulle ‘n taak goed uitvoer.
Die program kyk na die prestasiebestuursiklus, die opstel van prestasiedoelwitte en maatreëls, hoe om ontwikkelingsplanne te formuleer en ook hoe om prestasie deurlopende te moniteer en te evalueer.

WIE BEHOORT DIE KURSUS BY TE WOON?
Enige individue wat ander se prestasie moet bestuur, verantwoordelik is vir prestasiebeoordelings, of bloot meer wil leer oor die omvang van prestasiebestuur binne ‘n organisasies sonder winsoogmerk.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *