Skynhof

KURSUSSTATUS:

R4,000.00

Category:

Beskrywing

Tydens hierdie kursus gaan Kursusgangers in diepte leer oor dispuut-analise om sodoende ten volle vir ʼn verhoor voor te berei. Na dispuut-analise gaan daar gefokus word op die ondervragingsproses, met spesifieke fokus op hoof- en kruisondervraging. Kursusgangers gaan uiteindelik leiding ontvang ten opsigte van die opstel van slotbetoë om ʼn oortuigende argument te voer.

Skynhof

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *