KURSUSBENAMING:

Die Aflegging prosedure in terme van die Arbeidsverhoudingwet

DATUM EN DUUR VAN KURSUS

Kursusgangers kan die module op hul eie tyd voltooi.

Die duur van die module is omtrent 1 ½ uur.

KURSUSFORMAAT:

Die kursus word in Engels aangebied en is ʼn e-leerkursus (die kursus word elektronies via ʼn e-leerplatform aangebied). Die module sluit in brondokumentasie wat die kursusgangers kan aflaai en op hul eie tyd lees.

KOSTE VAN KURSUS:

Nielede: R150,00

Lede: R90,00

PLEK WAAR DIE KURSUS BYGEWOON WORD:

Omdat die kursus in elektroniese formaat aangebied word, kan kursusgangers die kursus in die gemak van hul eie kantoor of huis volg.

OORSIG VAN INHOUD:

Die volgende word in die module hanteer:

 

  1. Die relevante wetgewing
  2. Die proses wat in geval van aflegging gevolg moet word
  3. Substantiewe billikheid in ʼn afleggings proses, insluitend die redes vir aflegging en die seleksie van geaffekteerde werknemers
  4. Prosedurele billikheid in ʼn afleggings proses, insluitend ʼn oorsig oor die onderwerpe vir konsultasie
  5. Afleggings op groot skaal
  6. Die betaling en verbeuring van ʼn afleggings pakket
  7. Die verwysing van ʼn dispuut ná ʼn onbillike aflegging

 

WIE BEHOORT DIE KURSUS BY TE WOON?

Die kursus is besonder geskik vir enige werknemer wat hom of haar in ʼn afleggings proses bevind en wat meer vertroud wil wees met die hele proses. Vakbondverteenwoordigers en organiseerders sal ook by die module baat. Werkgewersverteenwoordigers wat  gemoeid is daarmee om ʼn afleggings proses aan te voer, sal ook by die kursus baat.

Aanbieder
Tyd
Vereistes
Uitkomste
Gradering
Jou onderrigspan


R 150

Nog Kursusse

R 250

Leer oor onbillike diskriminasie en regstellende aksie – wat presies sê die Wet op Diensbillikheid?

Ideal vir
R 250

Leer meer oor Emosionele Intelligensie en Konflikbestuur saam met Marjon Meyer

Ideal vir
R 250

Module 5 van die Noodsaaklike Vaardighede vir Kantoorpraktisyns kursus. Die aanbod vind plaas op ’n […]

Ideal vir