Verstaan die afleggingsproses ingevolge artikel 189 van die Wet op Arbeidsverhoudinge.

KURSUSSTATUS:

R0.00

Category:

Beskrywing

Tydens hierdie webinaar gaan daar gelet word na die aflegging-prosedure soos gevind in artikel 189 van die Wet op Arbeidsverhoudinge. Die vereistes verbonde aan die kennisgewing van aflegging gaan bespreek word, sowel as die konsultasieproses en met wie daar gekonsulteer moet word.

Verstaan die afleggingsproses ingevolge artikel 189 van die Wet op Arbeidsverhoudinge.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *