Verstaan die afleggingsproses ingevolge artikel 189 van die Wet op Arbeidsverhoudinge seminaar 2020

KURSUSSTATUS:

R2,000.00

Category:

Beskrywing

Die proses in terme van artikel 189 van die Wet op Arbeidsverhoudinge gaan in diepte bespreek word met verwysing na die vereistes om ’n geldige aflegging-kennisgewing uit te reik, die partye met wie daar gekonsulteer moet word en die aspekte wat spesifiek bespreek moet word tydens die konsultasieproses. Die verskil tussen ’n ‘klein’ en ‘groot’ aflegging gaan bespreek word, asook wat die impak van die grootte van ’n aflegging het op die reg om ’n onbillike aflegging verder te verwys.

Verstaan die afleggingsproses ingevolge artikel 189 van die Wet op Arbeidsverhoudinge seminaar 2020

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *