Seminaar: Verstaan die Kinderwet

KURSUSSTATUS:

R1,680.00

Category:

Beskrywing

Die Kinderwet as geheel is dikwels oorweldigend en maatskaplike werkers sukkel soms om die praktiese implikasie van verskillende aspekte van die Wet in verskillende kontekste te verstaan en toe te pas. In die sessie stel ons jou bekend aan sekere kernaspekte van die Kinderwet met die oog op etiese en verantwoordbare maatskaplike praktyk. Tydens die kursus sal kernaspekte van die Kinderwet uitgelig word en praktiese implikasies vir die praktyk bespreek word.

Seminaar: Verstaan die Kinderwet seminaar 2020

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *