Wet op Arbeidsverhoudinge Wet 66 van 1995

KURSUSSTATUS:

R100.00

Category:

Beskrywing

Na voltooiing van hierdie module behoort die verteenwoordiger in staat te wees om uiteensetting te kan gee oor die werknemers se regte in terme van artikel 189, beskrywing te kan gee oor die proses wat gevolg moet word en al die vereistes in terme van die wetgewing vir ʼn bedryfsvereistes ontslag.

Lees meer hier