NEDLAC, die Nasionale Ekonomiese Ontwikkelings- en Arbeidsraad, erken in hulle 2019 verslag oor die toekoms van werk in Suid-Afrika, dat die jeugwerkloosheidsyfer, wat nou al vir jare bo 50% is, ʼn toenemende risiko vir Suid-Afrika as geheel inhou. Hulle stel dit prontuit: Vaardighede is die enigste manier om jongmense in die werkplek te kry, en daar te hou. ʼn Verdere uitdaging is dat baie van die vaardighede wat mense wel het, irrelevant gelaat word deur die grootskaalse industrialisering wat die hele wêreld tans ondergaan.

Hoe nou gemaak vir die jongmens wat die werkplek wil betree, maar geen, of oudtydse vaardighede het?

Die antwoord is lewenslange leer. Die tyd waar ʼn persoon ʼn kwalifikasie kon verwerf en daarby volstaan is eens en vir altyd verby. Nuwe sagteware, nuwe hardeware, nuwe benaderings tot die werkplek, en legio ander faktore veroorsaak dat alle werknemers konstant hul eie vaardighede moet bywerk, soos ʼn selfoontoepassing of rekenaarprogram wat gedurig bygewerk moet word om die nuutste dinge te kan doen. Vir die jongmens is daar ʼn addisionele uitdaging, juis omdat hulle wat reeds werk het slegs daardie werk hoef te hou en nie nodig het om in die eerste plek aangestel te word nie.

Lewenslange leer behels dat die werknemer gedurig boeke lees, seminare bywoon en vakkundige joernale dophou, maar hoe doen ʼn mens dit? Is daar ʼn bekostigbare manier om hierdie skaars vaardighede te bekom by ʼn geakkrediteerde leerinstansie?

Juis as gevolg van hierdie vrae, en die duidelike tekort wat daar in Suid-Afrika aan leerinstansies is wat lewenslange leeroplossings op ʼn praktiese en sinvolle manier aanbied, is S-leer op die been gebring deur die Solidariteit Beweging. Alles van basiese rekenaarvaardighede tot konflikoplossing en aanbiedingsvaardighede word op hierdie een platform aangebied. S-leer gebruik ʼn gemengde leermodel, wat van webinaars, e-leer komponente en kontaksessies gebruik maak, om seker te maak dat ʼn persoon wat ʼn S-leer-kwalifikasie agter hul naam het werklik daardie vaardigheid deeglik verstaan en bemeester het.

Om te kompeteer in ʼn werkplek waar alles wat reeds vinnig beweeg nou teen ʼn hoë spoed versnel, is dit nodig om die vaardighede te hê wat jou onmisbaar maak. Juis daarom behoort enige persoon wat ʼn suksesvolle loopbaan nastreef deeglik kennis te neem van S-leer, en alles wat dit vir die moderne werker bied!

Besoek S-leer se webblad vandag nog by: https://s-leer.co.za/. Volg hulle ook op Facebook en Instagram.