S-leer is deur Solidariteit gestig en dien as opleidingsinstelling wat voortgesette professionele ontwikkeling (VPO) vir professionele persone aanbied. S-leer dien as primêre diensverskaffer vir die Solidariteit-beroepsgildes en bied geleentheid aan gildelede om hul vermoëns en vaardighede tot so ’n mate te ontwikkel dat hulle ’n goeie werk kan kry en behou, en sodoende vry, veilig en voorspoedig kan leef.

S-leer fokus egter nie net op voortgesette professionele ontwikkeling nie, maar ook op persoonlike en loopbaanontwikkeling deur seminare, webinare, kort kursusse, gespreksgeleenthede en e-leer-sessies aan te bied waartydens relevante temas aangebied en bespreek word.

S-leer het reeds in 2018 ongeveer 1 500 mense met voortgesette opleiding gehelp, en die instelling gaan poog om dié getal in 2020 danksy nuwe opleidingsprodukte in die mark te verdubbel.

S-leer het op 1 Oktober 2019 met trots 65 van sy kursusse vir 2020 bekendgestel. Van die kursustemas sluit die volgende in: tien kritieke vaardighede; verstaan die hedendaagse politieke en filosofie; e-pos-etiket; projekbestuur, onderhandelingsvaardighede; aanbiedingsvaardighede en vrouwees in die werkplek.

S-leer gaan mense in 2020 in hulle beroepe bemagtig om relevant te bly en om op die voorpunt van hulle beroep te bly.