S-leer het in 2019 sy aanbod verfyn en gaan in 2020 relevante, moderne en uiters belangrike kursusse vir enige persoon in watter beroep ook al bekendstel. S-leer fokus ook op spesifieke beroepsgerigte opleiding, wat jou nog verder in jou werk sal kan bemagtig.

Indien jy jou in 2020 in ʼn nuwe bestuursposisie bevind en jou leierskapsvaardighede of jou sagte vaardighede wil opskerp, sal die volgende kursusse in jou kraal wees:

 • Kritiese denke in die werkplek: van probleme tot kreatiewe oplossings
 • Invloedryke leierskap
 • Leierskap vir middelvlakbestuurders
 • Hoe om konflik, stres en verandering te bestuur
 • 10 Kritieke vaardighede

Indien jy jou in enige beroep in die regswêreld bevind, of ʼn regsverwante besigheid het, sal jy dalk die volgende kursusse van belang vind:

 • Opstelwerk
 • Verstaan artikel 189
 • Die KVBA in ʼn neutedop
 • Die Wet op Basiese Diensvoorwaardes en jou dienskontrak
 • Skynhof
 • Dissiplinêre verhore en ontslag
 • Kollektiewe arbeidsreg
 • Onbillike arbeidspraktyke
 • Klerkskapskursus

Ons beoog ook om saakbesprekings in webinare aan te bied.

 

Indien jy meen jy moet jou rekenaarvaardighede opskerp wat jou werk net op ʼn hoër vlak sal plaas, is die volgende vir jou:

 • Excell basies
 • Excell intermediêr
 • Excell gevorderd
 • Word basies / intermediêr
 • Outlook: produktiwiteit

Verpleegsters kan op die uitkyk wees vir:

 • Die inflammatoriese infeksieproses
 • Die verpleegsterbondels

Vir maatskaplike werkers is daar kursusse oor:

 • Die Kinderwet
 • Neurobiologie van emosionele regulering by kinders

Soms wil ons, ongeag wat die aard van ons werk is, net sekere vaardighede opskerp. ʼn Verskeidenheid van kursusse maak daarvoor voorsiening. Hier is ʼn paar wat in 2020 die lig sien:

 • Kreatiwiteit en innovasie
 • Emosionele intelligensie
 • Diversiteit in die werkplek
 • Aanbiedingsvaardighede, kommunikasie en gedrag
 • Projekbestuur
 • Interpersoonlike vaardighede
 • Kritiese denke in die werkplek
 • Onderhandelingsvaardighede
 • Hoe om konflik, stres en verandering te bestuur
 • Finansies vir nie-finansiële bestuurders
 • Spel-, taal- en skryfvaardighede
 • E-pos-etiket
 • Werksetiek
 • Beïnvloedingsvaardighede
 • Kommunikasiebeginsels

 

Al hierdie kursusse is beskikbaar op www.s-leer.co.za

Die kalender kan ook geraadpleeg word om te sien watter kursusse by jou dagboek sal inpas.

 

Maak 2020 die jaar van voortgesette leer.