seminare

S-Leer bied ʼn verskeidenheid seminare, kongresse, werkswinkels, en kort praktiese werkswinkels aan vir mense in alle beroepe.

Daar word jaarlikse kongresse gehou vir spesifieke beroepe met die beste moontlike sprekers in die bedryf en hierdie kongresse bied uitstekende geleenthede om netwerke uit te bou en selfs VPO-punte kan verwerf word. Werkswinkels en kort kursusse word ook aangebied, veral waar praktiese werk verrig moet word en rolspel en scenariobeplanning belangrik is.

Nuutste Seminare
GRATIS

Seminare 2020 afgestel

Beste vriende.  S-leer moes ongelukkig in die lig van die huidige omstandighede die res van 2020 se seminare afstel.  Ons sal julle in kennis stel sodra ons weer iets beplan.  […]

lees meer >