Deur Paulize Mahon

In die verlede was mens net gekonfronteer met verskillende persoonlikhede in die werksplek, maar nou het die wêreld van werk só verander dat mens spanlede het wat onder geweldige druk funksioneer, persoonlike stres ervaar, en die alreeds bekende verskillende generasies moet ook in ag geneem moet word.  Elke aspek op sigself het ʼn moeilike taak geword om te verstaan en te hanteer en alles in geheel bepaal hoe jy jou span moet bestuur.

Die volgende aspekte is baie belangrik om in ag te neem as jy ʼn span effektief wil bestuur:

  • Visie: As spanleier, moet jy weet waarheen die maatskappy op pad is, en wat benodig word om die doel te bereik. Maak seker dat jy die regte mense in die regte posisies aanstel om die visie te kan bereik en om deurlopend na verbetering te streef.
  • Effektiewe kommunikasie: Kommunikasie is ʼn baie belangrike aspek wat jy in gedagte moet hou; waaraan jy dink en wat jy sê moet dieselfde konsep oordra en baie duidelik wees dat daar geen misverstande plaasvind nie. Prioriteite, langtermyndoelwitte en strategieë moet gekommunikeer word.  Onthou ook dat waardering vir elke persoon se harde werk ook op ʼn gereelde basis gekommunikeer moet word.
  • Funksionele vaardighede: As spanleier, moet jy die nodige kennis van die bedryf hê en weet hoe die operasionele kant van die besigheid funksioneer om te verstaan wat jou span se uitdagings is. As jy nie die nodige funksionele vaardighede verstaan nie, kan jy dalk jou bestuursoutoriteit verloor.
  • Selfvertroue: Die nodige selfvertroue in jou posisie is van kardinale belang. Jou spanlede kan nie na jou opkyk as jy in jouself twyfel nie. Maak seker jy weet waar jou sterk- en swakpunte lê, fokus om jou swakpunte op te skerp en om die swakpunte in sterkpunte te omskep.  Beweeg uit jou gemaksone en daag jouself uit met take wat jy nie baie vertroud mee is nie, en versterk jou vertroue om sodanige take aan te pak.
  • Regverdigheid: Soms is dit gemakliker om met ʼn sekere tipe persoonlikheid oor die weg te kom. Maak seker dat jy nie jouself daaraan skuldig maak om van die spanlede voor te trek nie. Elke persoonlikheid of persoon het sy eie vaardighede wat hy/sy na die tafel bring.  Maak dus seker jy let op na die verskillende sterkpunte van elke individu in jou span en moedig mense aan om met vrymoedigheid hulle ontwikkelingsareas te deel sodat die nodige opleiding gedoen kan word.  
  • Respek: Argumente en konflik in spanne is noodsaaklik en kan nie vermy word nie, dit moet net gesonde konflik wees wat tot voordeel van die span sal wees. Maak seker dat jy presies verstaan hoekom die individue voel soos hulle voel en respekteer hulle gevoelens en menings, al stem jy nie daarmee saam nie. Vind ʼn moontlike oplossing wat vir beide persone ʼn positiewe uitslag sal bewerkstellig.  
  • Aanpasbaarheid: As spanleier, moet jy aanpasbaar wees ten opsigte van verandering. As jy nie verandering goed bestuur nie, gaan jou span ook sukkel om aan te pas. Maak dus seker jy stel vir hulle ʼn goeie voorbeeld van hoe verandering effektief hanteer word. 
  • Strategiese denke: Dit is noodsaaklik om strategies te dink en nie net elke klein projek aanpak wat nie met die maatskappy se strategie belyn is nie. Jou span maak staat op jou vir leiding en as jy nie doelbewus die projek se doel en inhoud vir hulle skets nie, kan dit daartoe lei dat jou span vertroue in jou verloor.  
  • Spangeoriënteerdheid: As spanleier, is jy ook deel van die span. Jy moet dink soos die spanlede dink.  Stel die span altyd voor jou eie behoeftes; dit beteken ook dat jy partykeer die verantwoordelikheid moet neem vir foute wat jou span begaan het. Verder beteken dit ook dat jy sal moet help met die nodige prosesse indien een van jou spanlede vir bevordering of beter betaling wil werk.  Jy gaan take moet verrig waarvan jy self nie hou nie, maar ter wille van jou span sal jy dit moet doen. Moenie die idee skep dat jy vanweë jou posisie as ʼn spanleier of bestuurder beter as jou spanlede is nie.  
  • Fasiliteer moeilike gesprekke: Verskillende generasies, verskillende persoonlikhede, en verskillende omstandighede veroorsaak dat moeilike gesprekke onvermydelik is. Om ʼn gesprek met ʼn onderpresteerder te voer, om konflik in die kantoor weens persoonlikhede wat bots te bestuur, plaas net nog meer druk op die span. Goeie leiers laat hierdie gesprekke vloei deur insette van spanlede te kry, en om die spanlede gemaklik en veilig in die gesprekke te laat voel.

 S-leer het ʼn oplossing vir jou! S-leer lei jou op om die uitdagings waarmee spanleiers of bestuurders gekonfronteer word die hoof te bied en rus jou toe om jou taak te vergemaklik.  Kom woon gerus een van S-leer se kursusse by wat jou sal help om jou span meer effektief te bestuur.  Registreer vandag nog en skep ʼn profiel op www.s-leer.co.za

Bronne – https://wheniwork.com/blog/management-skills/