Ons beweeg in ’n tyd van die vierde industriële rewolusie waar die spoed waarteen alles beweeg met rasse skrede toeneem en tegnologiese apparate om meer as een rede gebruik word. Dit maak nie noodwendig saak watter werk jy doen nie, jy het moontlik ’n rekenaar nodig. Daarom is enige rekenaarvaardighede van onskatbare waarde en gaan dit in die toekoms ook meer so wees.

Rekenaarvaardighede is ’n waardevolle toevoeging tot enige werknemer se lys van vaardighede.  Hier is vyf redes waarom rekenaarvaardighede voordelig in die werkplek is:

  1. Leierskap en bevordering
    Deur jouself meer toe te rus met rekenaarvaardighede maak jy die deur vir ander geleenthede oop. Jy kan moontlik bevorder word of jy kan dalk met meer uitdagende projekte vertrou word. Hierdie vaardighede kan jou ook juis help om jou doelwitte vinniger te bereik. Rekenaarvaardighede kan jou ook toerus met die nodige leierskap om dit weer aan ander te leer en sodoende kan jy moontlik aansoek doen vir beter poste.
  2. Verhoogde produktiwiteit
    Jy kan enige werk vinniger en meer georganiseerd voltooi met die behulp van rekenaars. Jy kan verskeie programme gebruik wat dit vir jou nog makliker maak. Die belangrikste aspek met die tye wat verander en die spoed wat versnel, is dat jy sal kan bybly met jou eie tydsbestuur en produktief voortgaan binne die nuwe versnelde tydsraamwerke.
  3. Verbeterde kommunikasie
    Omtrent almal is verbind of kommunikeer nou deur hulle rekenaars en slimfone. Hierdie vaardighede sal jou toerus om dit met meer gemak te bemeester.

S-leer bied ’n verskeidenheid kursusse in rekenaarvaardighede aan soos Microsoft Word-, Excel- en Outlook-kursusse. Gaan loer gerus na hierdie kursusse, rus jouself toe en bly bekwaam in jou beroep.

Dit is vaardighede wat niemand van jou kan wegvat nie, maar ook vaardighede wat jy deur lewenslange leer altyd moet opskerp.