Sleer-Regsly

Vereniging van Regslui vir Afrikaans

Die Vereniging van Regslui vir Afrikaans is ʼn beroepsvereniging en ’n helpmekaarforum vir regslui wat in Afrikaans praktiseer en studeer.

Doelwitte:

Ons staan vir die bevordering van Afrikaans in die regspraktyk en akademie. Hoe doen ons dit?

 • Ons het ʼn studiefonds waartoe al ons lede bydra om studente wat regte in Afrikaans wil studeer, met rentevrye studielenings by te staan. Ons bewillig jaarliks fondse en ʼn gedeelte van elke lid se jaarlikse lidmaatskapgeld word ook in die studiefonds gestort.
 • Terwyl studente studeer, neem ons lede hulle graag in vir vakansiewerk en ná voltooiing van hul studies help ons ook met plasings vir klerkskappe. Ons bied jaarliks ʼn oriënteringskursus vir klerke (lede en nie-lede) aan om hulle touwys te maak.
 • Ons beklemtoon ook die waarde van mentorskap. Ons is ʼn forum waarbinne kollegas van oor die land by mekaar kan raad kry. Veral afgetrede regters, advokate, prokureurs en akademici kan hier ʼn belangrike rol speel.
 • Ons is ʼn spreekbuis vir die beroep en ʼn hulpbron vir die media ten opsigte van regsgebeure. Ons lewer geloofwaardige kommentaar in die media oor prominente sake.
 • Ons raak betrokke wanneer Afrikaans as hoftaal bedreig word.
 • Ons laat tersaaklike wetgewing professioneel in Afrikaans vertaal en stel dit gratis op die webtuiste beskikbaar.
 • Ons bied talle tersaaklike seminaargeleenthede teen bekostigbare pryse in Afrikaans aan. Enigiemand kan die seminare bywoon. VRA-lede kry afslag.
 • Die VRA publiseer ʼn gereelde nuusbrief waarin, onder meer, aktuele regspraak bespreek word.

Wat se die mense oor VRA en ons opleiding

 • Die kontrakregseminaar was baie goed georganiseerd en verrykend. Die spreker is ‘n kenner op die gebied en het die inligting met gemak oorgedra. Die uitdeelstuk het bygedra tot die suksesvolle oordrag van die inligting en was netjies voorgelê. S-Leer vervul ‘n belangrike rol en bied ‘n broodnodige platform.
  Felicia Snyman
 • Baie meer professioneel as vorige kursus wat ek bygewoon het.
 • Uitstekend
  F Coetzer
 • Dit was lekker om dit in Afrikaans te ontvang
  AJ Swart
Share This