– Dr. Juran van den Heever –

Jy het seker agtergekom hoe mense tydens die inperkingstydperk begin het om webinare by te woon en só probeer het om op hoogte te bly van nuwe sake en tendense in hul wêreld van werk. Jy was moontlik ook een van hulle. Dié neiging is ʼn kenmerk van die tyd waarin ons leef. Die Covid-19-tydperk het ons vinniger in die Vierde Nywerheidsrewolusie, wat gekenmerk word deur verskeie aspekte waaronder voortgesette opleiding ook tel, gedwing. Ja, dit is so – ons moet aanhou leer en ontwikkel om relevant te bly in die werkplek.
Waarom sal dit vir jou van waarde wees om te bly leer?
1. Maatskappye weet dat voortgesette opleiding belangrik is en hulle begin stelselmatig om meer daarin te belê, juis omdat studies wys dat werknemers dit so verkies. As jy dus reeds met ʼn leergeaardheid in die werkplek ingaan, is dit klaar ʼn groenlig vir die maatskappy.
2. Dit is heelwat goedkoper om personeel met bestaande vaardighede verder op te lei as wat dit is om hulle totaal te verloor. Dit werk goedkoper uit vir maatskappye om bestaande personeel in diens te hou as om nuwe personeel te werf, aan te stel en ook weer op dieselfde vlak van produktiwiteit te kry as waarop jy was.
3. Personeel is enige maatskappy se grootste bate. As jy dus die regte span tot jou beskikking het, is die moontlikhede legio. Deur net kennisgapings te vul en werkers verder op te lei deur deeglike leer- en ontwikkelingsprogramme en deur te fokus op hul sterkpunte kan selfs wins deur die plafon styg. As jy weet dat jy bereid is om verder te leer en weet wat jy wil hê, sal dit jou in een van daardie spanne kan plaas.
4. Dit is ook so dat as jy besluit om nie verdere opleiding te ondergaan nie, jou maatskappy ʼn groot risiko daardeur mag loop. Dit kan risiko’s insluit wat verband hou met veiligheid (wat fisiese veiligheid mag wees, of veiligheid wat data en stelsels betref), of dit kan selfs risiko inhou vir kliëntediens of verkope. As werknemers nie voortdurend in die korrekte protokol opgelei word nie, kan dit die maatskappy in ʼn baie moeilike situasie plaas.
5. Enige maatskappy word gekenmerk deur wat sy kliënte van hom sê. Jou reputasie lê dus nie in jou produk of diens opgesluit nie, maar in wat die mense van jou kliëntediens sê. Daarom kan maatskappye nie die kans waag om nie kliëntediens en -tevredenheid te beskerm nie en daarvoor moet werknemers deeglik opgelei word.
Daarom is dit belangrik vir jou as werknemer om die waarde van voortgesette opleiding in te sien. As jy relevant wil bly, dalk bevorder wil word, wil hê die maatskappy moet suksesvol bly en winste toon, of selfs net groei toon, gaan dit ook afhang van watter mate jy bereid is om voortgesette opleiding en ontwikkeling te ondergaan.